Заради разликата в заплатите на мъжете

Жените в Европа реално работят два месеца без пари

Жените в Европа реално работят два месеца без пари

Заради получаваните от мъжете по-високи заплати, реално жените в Европейския съюз работят без пари в продължение на два месеца през годината. Денят на равното плащане, отбелязващ момента, в който жените символично престават да получават заплащане за своя труд до края на работната година за разлика от своите колеги мъже, тази година е на 3 ноември, съобщиха от Европейската комисия в петък.

От Брюксел декларираха, че ще продължат действията по преодоляване на различията в Европа между заплатите на мъжете и жените, които печелят средно със 16.2 % по-малко от представителите на силния пол.

"Жените и мъжете са равни. Това е една от фундаменталните ценности на ЕС. Но всъщност жените все още работят безплатно в продължение на два месеца всяка година в сравнение със своите колеги мъже. Повече не можем да толерираме това положение", се посочва в съвместно изявление на първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, еврокомисаря по заетостта Мариан Тейсен и еврокомисаря по правосъдие и равенството на половете Вера Йоурова.

Според тях разликата в заплащането на жените и мъжете е несправедлива не само по принцип, а и на практика. Тя поставя жените в положение на несигурност по време на тяхната кариера и в още по-голяма степен след тяхното пенсиониране, като разлика в пенсиите на мъжете и жените достига 36.6 %, посочват те.

Еврокомисията припомня, че вече е представила редица предложения за справяне с този проблем на работното място и у дома, които трябва да бъдат доразвити от Европейския парламент и от държавите членки. Например могат да се подобрят правата на работещите родители и лицата, полагащи грижи за член на семейството, да вземат допълнителен отпуск.

Вече е отправено предложение от Комисията за равновесие между професионалния и личния живот, включващо правото на всички бащи да ползват отпуск от поне 10 дни в периода около раждането на детето им. Платеният родителски отпуск също ще стане непрехвърляемо равно право за жените и мъжете, което ще е силен стимул за татковците да използват тази възможност, вместо да се очаква от жените да прекъсват кариерата си за дълъг период от време, а мъжете да се връщат бързо на работа, предвиждат идеите. В крайна сметка това ще доведе до повишаване на участието на жените на пазара на труда, аргументират се от ЕК.

В същото време обаче проучване "Евробарометър", представено в петък, сочи, че 36 процента от мъжете в ЕС твърдят, че не искат да си вземат отпуск по бащинство или че не са мислили за това, докато 19 процента от жените дават същия отговор. Една трета от мъжете не са могли да вземат отпуск по семейни причини миналата година и само 40 процента от мъжете са ползвали или са имали намерение да ползват отпуск по бащинство. Това не е нито честно, нито може да продължава така, отбелязаха еврокомисарите, като цитираха резултатите от допитването

Преговорите с Европейския парламент и Съвета по тези въпроси са в ход и е възможно до края на годината да бъде постигнато споразумение. Комисията призовава всички страни да положат усилия за постигането на амбициозен компромис.

Нови данни, обявени от ЕК в петък, подчертават значението на незабавното приемане на законодателството за равновесието между професионалния и личния живот. През изминалата година един от всеки трима европейци не е могъл да вземе отпуск по семейни причини, а само четирима от всеки десет мъже са взели (или възнамеряват да вземат) родителски отпуск. Това не е справедливо, нито устойчиво, пише в съобщението.

Факторите, на които се дължи разликата в заплащането на жените и мъжете, са многобройни. Жените по-често работят на непълно работно време, сблъскват се с корпоративния "стъклен таван“, работят в по-ниско платени отрасли или често трябва да поемат основната отговорност в грижата за своите семейства. Един от начините тези фактори да бъдат взети под внимание е да се подобри равновесието между професионалния и личния живот на семействата, което би могло да бъде постигнато с приемането на направеното от Комисията предложение за директива, допълват от Брюксел.

Комисията припомня, че има план за действие на ЕС относно преодоляването на разликата в заплащането на жените и мъжете за периода 2018 - 2019 г. и досега са били отпуснати 3.3 млн. евро за проекти за борба със стереотипите по отношение на професионалното ориентиране и избора на професия.

"През идните седмици ще дадем началото на обществена консултация, с която да се установи как разпоредбите на ЕС, свързани с равното заплащане, работят на практика и да се съберат идеи как по-добре да бъдат постигнати целите. Комисията също така предлага специфични за всяка държава препоръки и следи развитието по отношение на разликата в заплащането на жените и мъжете в рамките на европейския семестър", допълва се в съобщението.

Споделяне

Още от Европа

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?