Жилища от семеен тип за деца с увреждания ще се построят в 62 общини

В 62 общини в страната ще бъдат изградени 133 центъра за  настаняване от семеен тип и 27 защитени жилища. Тяхното строителство ще се финансира по схемата "Подкрепа за деинституционализация на социални институции,  предлагащи услуги за деца в риск". Така ще бъдат закрити всички  институции за деца с увреждания, в които живеят 1700 деца. Общините, с които бяха подписани договори в сряда, са  Казанлък, Стара Загора, Нова Загора, Нови пазар, Плевен, Пловдив и Самоков.

Схемата е в изпълнение на  Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", която започна да се изпълнява през миналата година и вече са закрити три дома за деца, лишени от родителски грижи. Първоначално схемата бе с бюджет 84 млн. лева, но с решение на Комитета за наблюдение на ОП "Регионално  развитие" парите са увеличени на 107 млн. лева.

Председателят на  Държавната агенция за  закрила на детето Калин Каменов съобщи, че по проект на Министерството на здравеопазването предстои домовете за най-малките да бъдат преструктурирани и да се изградят центрове за подкрепа на родители, които са в риск да  изоставят децата си. Целта е да се намали броят на  изоставените деца в домовете до тригодишна възраст.

Предвижда се до 2015 година да бъдат закрити 71 домове за деца, в които живеят общо 2400 малчугани.

Споделяне

Още от България