Жилищни имоти масово се продават без задължителните енергийни сертификати

Жилищни имоти масово се продават без задължителните енергийни сертификати

Жилищни имоти масово се продават без енергийни сертификати, възможно е това да се прави, за да се прикрие некачествено строителство. Това мнение споделиха експерти от компании за недвижими имоти и за енергийна ефективност по време на медиен семинар в сряда, съобщава БТА.

Макар че по Закона за енергийна ефективност при въвеждането в експлоатация на нова жилищна сграда трябва да се издаде енергиен паспорт и той да се предостави от строителната или надзорна фирма на всички собственици на имоти в сградата, това практически не се случва, обяви Валентина Узунова, изпълнителен директор на Асоциацията за високотехнологични енергийни системи. Към енергийния паспорт задължително трябва да има подробен доклад за вложените в сградата материали и именно това може да е причината такива паспорти да не се предоставят на собствениците на жилища, предположи Узунова.

Узунова посочи, че енергийни паспорти се издават за всяка сграда, получила Акт 16, но те постъпват единствено при държавните органи – Дирекцията "Национален строителен контрол" (ДНСК) и отдела за градоустройство към районните общини, където сградите се въвеждат в кадастър. Никой обаче не предоставя енергиен паспорт на собствениците на имоти в дадена сграда, макар че по закон собственик, който не изпълни в тригодишен срок мерките, предписани в доклада от обследването за енергийна ефективност на сградата, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв. или с имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.

Според Закона за енергийна ефективност се предвижда също и глоба за възложителя на сграда, който не придобие сертификат за енергийните ѝ характеристики в срок от 3 до 6 години от датата на въвеждането на сградата в експлоатация. Санкциите са между 1000 и 10 000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. Всичко това обаче не се знае от гражданите, които си търсят и купуват имоти и необходимостта от документи за енергийната ефективност на сградите абсолютно се игнорира, сочат наблюденията на експертите.

Иван Велков, управител на компанията "Райфайзен Имоти", сподели, че от всички сделки с недвижимо имущество едва при 2-3 процента се търгуват имоти в сгради с енергийни паспорти или сертификати. Според Велков е крайно време клиентите да станат по-придирчиви към това, което търсят на пазара на недвижими имоти и сами да поставят пред брокерските и строителни компании изискване да им предоставят подобни документи. Ако натискът дойде от страна на клиентите, пазарът много по-бързо ще се промени към възприемане на подобни европейски стандарти в строителството, смята Велков. Основният проблем обаче е липсата на осведоменост у хората, че въобще трябва да изискват и притежават такива документи, обясниха експертите.

По данни на компаниите за енергийно обследване в страната от влизането в сила на първия Закон за енергийна ефективност през 2004 г. до отмяната му през 2008 г. са сключени над 45 000 сделки с недвижими имоти, като само при около 1200 от тях са били предоставени съответните енергийни паспорти или сертификати за сградите, както изисква законът. Според Валентина Узунова всички тези над 45 хиляди домакинства или фирми могат да бъдат

сериозно засегнати от липсата на енергиен сертификат, ако не спазят сроковете за издаването му, заложени в закона.

В момента все още няма наложени санкции за липса на документи за енергийна ефективност, защото докато енергийните сертификати се регистрират в Агенцията по енергийна ефективност, то енергийните паспорти не фигурират в никакъв регистър, а без тях не може да се издаде самият сертификат, обясни Валентина Узунова. Агенцията по енергийна ефективност би трябвало да налага санкциите, но в много случаи след като дадена сграда бъде построена и въведена в експлоатация, вече не може да се стигне до фирмата, която я е строила. Само за последната година над 1000 строителни компании са фалирали и не съществуват вече, посочи Узунова. В такъв случай отговорността за това, че нямат енергиен паспорт, остава единствено за собствениците на имоти, поясни експертът.

Като друг слаб момент в прилагането на Закона за енергийна ефективност от Асоциацията за високотехнологични енергийни системи отчетоха отпадането на данъчните преференции за сгради, получили енергиен сертификат клас А или Б. Такива данъчни преференции са били въведени със Закона за енергийна ефективност от 2004 г. и е трябвало да бъдат валидни за получилите сертификати сгради в продължение на 10 години, но са действали само една година като през 2005 г. отпадат по настояване на НАП и финансовото министерство. Според Узунова това е грешка и не стимулира инвестициите в енергоефективни мерки.

Валентина Узунова съобщи, че е изготвена поправка на европейската директива за енергийните характеристики на сградите, която трябва да бъде приета до края на годината, а след това ще бъде транспонирана и в нашия закон. Очаквам тогава в Закона за енергийна ефективност да бъдат внесени сериозни промени за подобряване на неговото функциониране, заяви експертът.

Споделяне

Още от Имоти

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?