Жилищните и потребителски кредити в евро поскъпнали през януари

Жилищните и потребителски кредити в евро поскъпнали през януари

Жилищните и потребителските кредити в евро са поскъпнали през януари спрямо последния месец на миналата година. Продължила е тенденцията за намаление на лихвите по депозитите и на домакинствата, и на бизнеса, показва статистиката на Българската национална банка (БНБ).

Лихвените нива по ипотечните заеми в лева са били по-изгодни от тези в евро. През януари лихвите по продуктите в лева са били средно 6.19%, като са намалели минимално. Годишният процент на разходите при тях е бил 6.87 и се е повишил с 0.10 процентни пункта (п.п.) за месец.

Лихвите по ипотечните кредити в евро са били средно 6.83 на сто и са се увеличили с 0.14 п.п. спрямо декември 2014 г. Годишният процент на разходите по тези продукти е бил 7.64 и също е нараснал.

Статистиката отчита поевтиняване на потребителските кредити в лева с 0.88 п.п. Те обаче са били по-скъпи от продуктите в евро като средната лихва при продуктите в национална валута е била 11.45%, а по тези в евро - 8.34 на сто (повишение с 0.05 п.п.). Годишният процент на разходите по потребителските заеми в лева е бил 12.34, а по тези в евро - 9.14.

Лихвите по депозитите и на домакинствата, и на бизнеса са намалели на месечна база през януари. Най-голям е бил спадът по влоговете на гражданите в лева. Средната лихва по тях е била 2.36% и е се свила с 0.27 п.п. спрямо декември 2014 г. Лихвите по депозитите в евро са били на още по-ниски нива - средно 2.05%, като тук намалението е с 0.11 п.п.

Лихвите по влоговете на фирмите в лева са били средно 1.15%, а по тези в евро - 1.03 на сто. Намалението е съответно с 0.15 п.п. и 0.34 п.п. Кредитите за бизнеса също поевтиняват с изключение на тези до 1 млн. евро, изтеглени в лева.

Споделяне

Още от Бизнес