Жилищният фонд у нас с минимален ръст от 0.1% през 2009 г.

Жилищният фонд в България през 2009 г. е съдържал 2.136 млн. сгради, или с 0.1% повече в сравнение с 2008 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), разпространени в петък. Същото минимално увеличение на фонда беше регистрирано и през 2008 г.

В страната има 3.789 млн. жилища, като 63.8% от тях се намират в градовете, а 36.2% - в селата.

Към края на миналата година панелните блокове у нас са били 105 хиляди с 1.239 млн. жилища в тях, тухлените сгради са 1.578 млн. с 2.096 млн. жилища, а малко над 453 хил. жилища се намират в почти същия брой сгради с друга конструкция.

В градовете близо половината (49.2%) от жилищата са панелни, 47.1% - тухлени и 3.7% - други. Същевременно 69.8% от жилищата в селата са в тухлени сгради, 26.6% в други и само 3.6% в стоманобетонни (панелни) сгради.

По-голяма част от жилищата у нас са дву-или три-стайни – 65.4% от всички жилища в страната, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 22.9%, а едностайните са 11.7%.

Осигуреността с жилища на 1000 души в селата нараства с 1.4% спрямо преходната година, а в градовете - с 1.3%.

През 2009 г. най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в областите Перник - 725, София - 712, Видин - 654, Ловеч - 641 и Габрово – 625.

Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2009 г. е отчетен в градовете в областите Благоевград – 2.6, Пловдив – 2.5, Пазарджик – 2.4, София (столица) – 2.4 и в селата в областите Благоевград и Разград - съответно 2.3 и 2.2, a най-малък - в селата на област Перник (0.7).

През 2009 г. общата площ на жилищата е 242.291 млн. кв. м, или с 0.7% повече в сравнение с 2008 г., като в градовете нараства с 1.2%, а в селата намалява с 0.3%.

Най-голяма полезна площ на човек от населението e регистрирана в област Видин – 43.4 кв. м, следвана от областите Перник – 43.3 кв. м, София – 41.7 кв. м, Ловеч – 40.6 кв. м и Монтана – 38.8 кв. м.

Споделяне

Още от Имоти

Какво очаквате да свърши служебното правителство?