Жилищното и офис строителство се съвзема

Пловдив, София и Бургас лидери по започнати нови сгради

Жилищното и офис строителство се съвзема

Строителството на жилищни и административни сгради в България малко по малко започва да се съвзема, а второто тримесечие на 2015 г. може да се окачестви като позитивно за сектора, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник. От тях се вижда, че на годишна база в страната се отчита ръст на издадените разрешение за строеж на нови жилищни сгради, както и на започнатото изграждане на нови здания.

В периода април-юни 2015 г. е започнал строежът на 847 жилищни сгради с 3 630 апартамента в тях, които са с 465 091 кв. м обща застроена площ. Съвсем резонно, спрямо първото тримесечие започнатите да се строят жилищни сгради се увеличават с 56%, броят на жилищата в тях – с 12.8%, а общата им застроена площ нараства с 9.4%. Увеличение на започнатите нови жилищни сгради има и спрямо април-юни 2014 г. На годишна база повишението при започнатите нови жилищни сгради е 4.3%, жилищата в тях са 62.5% повече, а разгънатата им застроена площ нараства с 46%.

През второто тримесечие на 2015 г. е тръгнало изграждането и на 27 административни сгради/офиси, чиято площ е 7 398 кв. м. Спрямо януари-март 2015 г. това е ръст от 50%, но общата застроена площ намалява с 81%. Спрямо същия период на минала броят на започнатите административни сгради е с 12.5% повече.

Най-много нови здания са започнали да се изграждат в областите Пловдив – 125 жилищни, 12 административни и 90 други сгради. След това се нарежда столичният град със 111 жилищни, 3 административни и 35 други сгради, а трети е Бургас със започнати 102 жилищни и 21 други сгради.

Жилищното строителство вероятно ще се развива по-бурно от това на административните сгради, ако се съди по издадените разрешение за започване на работа. През второто тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1140 жилищни сгради с 3 455 жилища в тях и 513 073 кв. м. площ.

Подобно на започнатите вече жилищни сгради и издадените разрешения се увеличават както на тримесечна, така и на годишна база. Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради спрямо януари-март 2015 г. се увеличават с 18.8%, но жилищата намаляват 19.6%, а общата им застроената площ е с 8.2% по-малко. Разрешителните за нови жилищни сгради са с 1.7% повече спрямо второто тримесечие на миналата година, докато жилищата в тях са по-малко с 0.2%, а разгънатата им застроена площ нараства с 11.2%.

Предстои да започне строежът на 44 административни сгради/офиси с 16 409 кв. м. площ, като издадените разрешителни са нараснали с 83.3% спрямо първото тримесечие на 2015 г., но броят на разрешенията е намалял с 6.4% спрямо април-юни миналата година.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в София (столица) – 187, Пловдив – 147, и Бургас – 98.

Споделяне

Още от Бизнес