Животновъдите ще получат 145 млн. лв. през тази година

Животновъдите ще получат 145 млн. лв. през тази година

Българските животновъди ще получат 145 млн. лв. през настоящата година, стана ясно по време на среща на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов с представители от всички асоциации в сектор животновъдство в сряда. За сравнение през миналата година те са получили около 90 млн. лв.

По схемата за национални доплащания към директните плащания са предложени пред Европейската комисия 84.887 млн. лв. В тази сума са предложени и нови схеми за: отглеждане на месодайни говеда и за клане и износ на угоени говеда за трети страни. Отделно от това, са изпратени за одобрение в ЕК и схеми за подпомагане на животновъдния сектор с общ финансов ресурс от 45.6 млн. лв. в това число за подпомагане на млечния сектор и животновъдите в необлагодетелстваните райони. Предвидени са и близо 15 млн. за държавни помощи.

Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие“ Калина Илиева обясни, че стартът на кампанията за подаване на заявления за единно плащане на площ от 1 март ке бъде предшестван от широка разяснителна кампания сред фермерите, желаещи да получават евросубсидиите.

За подобряване на досегашния модел на работа, ще бъде направен график, по който да се подават заявленията.

Животновъдите повдигнаха въпросите с решаването на проблемите със стопанските дворове, отдаването на ливади и пасища, както и финансирането по мерки 112 и 121 на Програмата за развитие на селските райони.

До десет работни дни ще бъдат обработени данните в Националната ветеринарно-медицинска служба и в началото на март ще започне изплащането на 10 млн. лв. по мярка “Агроекология” по Програмата за развитие на селските райони, каза Калина Илиева.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?