ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ "ПАНИЦА" - 2002 ГОДИНА

За девета поредна година Фондация "Свободна и демократична България" обявява своя конкурс за присъждане на Журналистическите награди "Паница".

За участие в конкурса авторите, техни колеги или читатели могат да предлагат материали, поместени в български периодични издания през 2002 година.

Журналистическите награди "Паница" се присъждат в следните категории:

 • Репортаж
  Ще бъдат отличени ярко написани и изградени върху достоверни факти репортажи от обществения, политическия или културния живот в страната и света, както и от всекидневието на българите.
 • Журналистическо разследване
  Ще бъдат наградени журналистически разследвания върху важни обществени проблеми, които са добре обосновани и документирани и са предизвикали публичен отзвук.
 • Публицистичен коментар или анализ на проблеми от политиката, икономиката, науката, историята, културата и други.
  Предимство ще имат материали, основани на задълбочено познаване на проблемите в съответната област, написани с публицистично умение и убедителност.

Кандидатурите се изпращат на адреса на ФСДБ и трябва да включват:

 • Предложеният материал - оригинал или фотокопие, като ясно личи наименованието на изданието и датата на публикуване;
 • Кратка мотивировка на кандидатурата, в която се посочва и съответната категория за участие в конкурса.
  Един автор може да участва в различните категории, естествено с различни публикации. Никой няма право да предложи повече от три публикации от един и същи автор.

Във всяка категория Изпълнителният съвет и Журито на Журналистически награди "Паница" присъждат по една награда - диплом, плакет (работа на проф. Георги Чапкънов) и левовата равностойност на 2 000 щатски долара, както и поощрителна награда - диплом и 200 щатски долара. Наградите ще бъдат обявени в навечерието на 24 май 2003 година.

В края на 2002 година съставът на Журито беше обновен както следва: Димитрана Александрова, Антон Баев, проф. Богдан Богданов, Бойко Василев, Панайот Денев, проф. Веселин Димитров, Анелия Димитрова, Лили Маринкова и Румяна Червенкова, както и Антони Георгиев, главен редактор на сп. "Плейбой" и Маргарита Трифонова, главен редактор на в. "Бряг", Русе, членове на Журито през 2003 година като представители на софийските и регионални издания.

Пълният текст на Статута на Наградите "Паница" може да бъде получен от Фондация "Свободна и демократична България".
Краен срок за изпращане на материалите - 28 февруари 2003 година.
Изпратените материали не се връщат.

За допълнителна информация:
Фондация "Свободна и демократична България",
София 1000, ул. "Ю. Венелин" 24, вх. 2; тел./факс: 98 88 273
e-mail:
fdbfound@bol.bg

 

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: