Журналистите да не отговорят за изнесена секретна информация, предлага върховен съдия

Журналистите не трябва да носят наказателна отговорност при изнасянето на класифицирана информация, заяви зам.председателят на Върховния касационен съд Румен Ненков, цитиран от БТА.

Румен Ненков участва в дискусия по проекто-закона Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, организирана от СБЖ. Промените в НК предвиждат лишаване от свобода от 2 до 15 години при изнасяне и разпространяване на информация, която е държавна или служебна тайна. На дискусията присъстваха и заместник-министрите на вътрешните работи Бойко Коцев и Тоньо Железчев и Илонка Кръстенякова от Върховната касационна прокуратура.

Представителите на прокуратурата и съда се обединиха около мнението, че текстовете в НК, засягащи класифицираната информация трябва да бъдат прецизирани с оглед да се избегнат евентуални негативни последствия при тяхното прилагане. Според Ненков не са достатъчно ясни текстовете, отнасящи се до служебната класифицирана информация и чуждестранната класифицирана информация.

Според представителите на прокуратурата, МВР и съда, не може да се търси отговорност от журналист, ако публикува класифицирана информация, но не е знаел, че тя е такава. Румен Ненков каза, че в това отношение Европейският съд по правата на човека в Страсбург има богата практика.

Прокурорът от ВКП Илонка Кръстенякова смята, че по-тежка отговорност трябва да носи лицето, което по служебен път борави с класифицирана информация и я предостави на журналист, а не самият журналист, който я публикува.

Зам.министърът на вътрешните работи Тоньо Железчев каза, че журналистите имат защита от съдебно дирене, ако не са знаели, че разпространяват класифицирана информация, но съдът може в дадени случаи да ги принуди да издадат източника си на информация.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?