Зимната прогноза на ЕК за България: Забавяне на растежа

Зимната прогноза на ЕК за България: Забавяне на растежа

България ще забави постигнатия през 2019 г. икономически растеж от 3.7 процента и през настоящата година той ще е 2.9 процента, но догодина ще отбележи малко по-голяма увеличение от 3.1 на сто. Това сочи публикуваната в четвъртък зимна икономическа прогноза на Европейската комисия за 2020 г. за страните членки и еврозоната.

Основният двигател на растежа на българския брутен вътрешен продукт ще остане вътрешното потребление – особено през първата половина на година, но неговото влияние ще отслабва. Брюксел все пак допуска частното потребление да се окаже по-високо от прогнозираното, заради възстановяването на доверието на потребителите. Еврокомисията не очаква инвестициите в страната, които имат "маргинален принос за растежа на БВП", да компенсират забавеното потребление през 2020 г. Възможно е през 2021 г. вложенията в икономиката да отбележат ръст, който обаче ще се дължи на очаквания по-голям ръст на износа.

В анализа за България се посочва още, че  износът е по-нестабилен, а вносът стагнира.

След инфлация от 2.5% през миналата година, заради поскъпналите горива и чумата по свинете, повишила цените на месото, през 2020 г. се очаква инфлацията у нас да е на ниво около 2.3%. Прогнозите за тенденциите при цените на петрола сочат към инфлация от 1.9% през 2021 г.

Според прогнозата нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще бъде стабилно — 1.2 % през 2020 г. и 2021 г. За ЕС като цяло се очаква леко понижаване на растежа през 2020 г. и 2021 г. — до 1.4 % спрямо 1.5 % през миналата година.

"Въпреки неблагоприятните обстоятелства европейската икономика остава стабилна — продължаваме да създаваме работни места, а заплатите растат. Трябва обаче да сме наясно с потенциалните рискове — по-нестабилна геополитическа обстановка, съчетана с несигурност в областта на търговията", коментира Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател по икономическите въпроси, цитиран в съобщението на ЕК.

Според него държавите членки трябва да се възползват от моментното затишие, за да извършат структурни реформи и да засилят растежа и производителността.

"Свидетели сме на обнадеждаващи промени, свързани с намаляването на напрежението в областта на търговията и избягването на Брекзит без споразумение. Въпреки това сме изправени пред значителна политическа несигурност, която хвърля сянка върху производството. Що се отнася до коронавируса, все още е твърде рано да се направи оценка на мащабите на неговото отрицателно въздействие върху икономиката", допълва Паоло Джентилони, европейски комисар по въпросите на икономиката.

Прогнозата на ЕК е европейската икономика да удържи най-дългия период на растеж от въвеждането на еврото през 1999 г. насам. За това ще помогне вътрешното потребление, ръстът на заплатите и продължаващото създаване на работни места.

Очаква се в редица страни от ЕС значително да нараснат публичните инвестиции, по-специално в областта на транспорта и цифровата инфраструктура, но това няма да е достатъчно за голям ръст.

Прогнозата за инфлацията в еврозоната е повишена до 1.3 % през 2020 г. и 1.4 % през 2021 г. — увеличение с 0,1 процентни пункта за двете години спрямо есенната икономическа прогноза от 2019 г. Това се дължи на наличието на известни признаци, че по-високите заплати може да започнат да се отразяват на основните цени, а също така и на леко завишени прогнози за цените на петрола.

Прогнозата за инфлацията в ЕС през 2020 г. също бе повишена с 0.1 % — до 1.5 %. За догодина остава непроменена на равнище от 1.6 %.

Първата фаза на търговското споразумение между САЩ и Китай допринесе за известно намаляване на рисковете от влошаване, но високата степен на несигурност във връзка с
търговската политика на САЩ остава пречка за по-широкомащабно възстановяване на бизнес нагласите. Социалното напрежение в Латинска Америка крие риск от подкопаване на
икономическото възстановяване на региона. Засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток доведе до повишаване на риска от конфликт в региона, отбелязва се в зимната прогноза.

Въпреки че в момента има яснота относно търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство по време на преходния период, продължава да съществува значителна несигурност относно бъдещото партньорство с Обединеното кралство.

Като се има предвид, че бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство все още не са ясни, прогнозите за 2021 г. се основават на чисто техническо допускане за запазване на
статуквото в техните търговски отношения. Това се прави единствено за целите на прогнозирането и не е израз на очаквания или предвиждания във връзка с резултатите от преговорите между ЕС и Обединеното кралство за техните бъдещи отношения, подчертават от Брюксел.

Епидемията от коронавирус 2019-nCoV с всички нейни последици за общественото здраве, икономическата активност и търговията, особено в Китай, е още един риск от влошаване. Базовото допускане е, че тази епидемия ще достигне своя връх през първото тримесечие със сравнително ограничено въздействие в световен мащаб. Колкото по-дълго трае епидемията обаче, толкова по-голяма е вероятността от верижни ефекти върху икономическите нагласи и глобалните условия за финансиране, отбелязва се в икономическия анализ.

 

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес