Заради отменена от КЗК обществена поръчка

Злополучният проект за електронно здравеопазване се проточва още

Проточилият се проект за въвеждане на електронно здравеопазване ще се забави неясно докога, въпреки че само преди ден здравният министър в оставка Десислава Атанасова го “завеща“ като приоритет на служебния министър. Причината е, че Комисията за защита на конкуренцията отмени обществената поръчка за електронна здравна информационна система, тъй като откри неточности в условията и възможност за субективизъм при оценяването.

Системата трябва да обедини въведените до момента електронни системи и услуги и същевременно да надгради нови - например електронните рецепти, регистър на медицинските специалисти и др. С отмяната на поръчката като незаконна обаче проектът за електронно здравеопазване ще се проточи неясно докога,

Решението на комисията е по повод жалба на един от участниците в поръчката “ТехноЛогика” ЕАД. КЗК е установила редица неточно формулирани критерии и изисквания по отношение на документацията, квалификацията на участниците и методиката за оценка на офертите.

Има несъответствия в изискванията за представяне на сертификати по отделните позиции, което ограничава възможностите за участие в обществената поръчка. “Изискването да се представи валиден сертификат ISO/ТS 27527:2010, издаден на името на участника от акредитирана институция, е незаконосъобразно, като няма европейска практика по “издаване" на такъв сертификат, нито органи, които да го издават“, обясниха от антимонополния орган.

Изискванията за образователно-квалификационна степен и професионална квалификация към членовете на екипа на участващите фирми пък са непълни и неясни и дават възможност на оценителната комисията да ги тълкува и допълва по своя преценка, като същевременно законът не осигурява достатъчно време за страните да подготвят различен екип от предложения.

Проучването също така установи, че методиката за оценка на офертите е в нарушение на Закона за обществените поръчки, тъй като не съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за комплексната оценка на офертата, като дава възможност за широко тълкуване и субективизъм при оценяването.

Идеята за интегрирана електронна здравна система беше лансирана от бившия здравен министър Стефан Константинов, като така трябваше да се преодолеят недостатъците на създаваните през годините продукти “на парче“. В началото на 2012 г. беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, но впоследствие стана ясно, че тя е била прекратена от новия здравен министър Десислава Атанасова, също излъчена от ГЕРБ. Атанасова аргументира прекратяването на поръчката с това, че “донякъде повтаря информационната система, която има в НЗОК“. Между обявената от нея поръчка и тази на Константинов обаче нямаше сериозни различния.

Споделяне

Още по темата

Още от България