Кодекс на принципите

Нашата платформа FACT CHECK се ангажира да спазва Кодекса на принципите на международната мрежа от организации, които се занимават с проверка на фактите.

Кодексът съдържа основните стандарти в тази дейност, подчертавайки, че е важно тя да се извършва прозрачно и безпристрастно.

В епохата на 24-часовите социални медии, когато все повече недоказани и партизирани групи използват думата “factchecked”, описвайки своята дейност, е важно да има публичен набор от стандарти, към които се придържат сериозните организации в тази сфера.

Кодексът съдържа следните принципи:

Ангажимент за безпристрастност и честност. Проверяваме факти на твърдения като използваме едни и същи стандарти при всяка проверка и без да правим това едностранчиво. Следваме една и съща процедура за всяка проверка на фактите и доказателствата са тези, които диктуват изводите. Не защитаваме или не заемаме политически позиции по темите, които проверяваме.

Ангажимент за прозрачност на източниците. Искаме читателите ни да могат да верифицират сами изводите, до които стигаме. Предоставяме всички източници достатъчно подробно, така че читателите да могат да повторят нашата работа, освен в случаите, когато личната сигурност на източника може да бъде изложена на риск.

Ангажимент за прозрачност на финансирането и организациите. При приемане на финансиране от други организации гарантираме, че то не оказва влияние върху заключенията, до които стигаме в проверките. Посочваме ясно как читателите могат да комуникират с нас.

Ангажимент за прозрачност на методологията. Обясняваме каква използваме при подбора, проучването, писането, редактирането и публикуването на нашите проверки на фактите. Насърчаваме читателите да ни изпращат твърдения, които да проверяваме.

Ангажимент за открити и честни корекции.

Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?