Резултати за 2001 г.
Кой печели по райони
   Район с най-много гласове за: Национално Движение Симеон II
   Втори: Коалиция за България (БСП)
   Район с най-много гласове за: Движение за Права и Свободи
   Втори: Национално Движение Симеон II
   Район с най-много гласове за: Национално Движение Симеон II
   Втори: Обединени Демократични Сили (ОДС)
   Район с най-много гласове за: Национално Движение Симеон II
   Втори: Движение за Права и Свободи

Избирателен район
НДСІІ
ОДС
КБ
ДПС

01. Благоевград
10 мандата;
избиратели – 276
584;
гласували
-171 571

5 мандата
37.86%
64 351 гласували
2 мандата
20.53 %
34 890 гласували

2 мандата
15.57%
26 458 гласували

1 мандат
10.87%
18 481 гласували

02. Бургас
13 мандата;
избиратели – 358 567; гласували – 243 149

6 мандата
44.76%
107 792 гласували

2 мандата
14.12%
34 003 гласували

3 мандата
16.32%
39 293 гласували

2 мандата
10.61%
25558 гласували

03. Варна
14 мандата;
избиратели – 396 557; гласували – 265 852

8 мандата
47.85%
126 316 гласували

4 мандата
19.24%
50 780 гласували

2 мандата
12.84%
33 899 гласували

0 мандата
3.92%, 10356 гласували

04. Велико Търново
9 мандата;
избиратели – 248 271; гласували –173 846

5 мандата
50.70
%
87 343

2 мандата
15.89%
27 385

2 мандата
16.01%
27 581

0 мандата
3.54
%,
6092

05. Видин
4 мандата;
Избиратели -113780;
Гласували – 75 459

2 мандата
41.66%
31 199

1 мандат
16.90%
12 657

1 мандат
26.58%
19 901

0 мандата
1.01%
753

06. Враца
7 мандата;
Избиратели - 203464;
Гласували –136 328

4 мандата
38.72%
52 210

1 мандат
15.22%
20 528

2 мандата
27.92%
37 655

0 мандата
1.90
%
2 564

07. Габрово
4 мандата;
Избиратели –126 126;
Гласували – 86 957

2 мандата
52.95 %
45 716

1 мандат
17.00%
14 675

1 мандат
15.32%
13 226

0 мандата
1.68%
1 448

08. Добрич
7 мандата;
Избиратели – 231 678; Гласували –162 347

2 мандата
29.99%
48 115

1 мандат
10.81%
17 343

0 мандат
13.58%
21 785

4 мандата
29.22%
46 880

9. Кърджали
5 мандата;
Избиратели –151 271;
Гласували – 94
447

0 мандата
14.69%
13 707

0 мандата
10.81%
10 086

0 мандата
7.59%
7 087

5 мандата
58.03%
54 160

10. Кюстендил
5 мандата;
Избиратели –141 562;
Гласували – 95
121

3 мандата
45.87%
43 199

1 мандат
20.04%
18 874

1 мандат
21.06%
19 834

0 мандата
0.26%
242

11. Ловеч
5 мандата;
Избиратели –142 820;
Гласували – 96
375

3 мандата
44.07%
41 991

1 мандат
17.26%
16 448

1 мандат
20.37%
19 407

0 мандата
3.76%
3 578

12. Монтана
6 мандата;
Избиратели –160 453;
Гласували –11
960

3 мандат
42.12%
46 712

1 мандат
15.75%
17 463

2 мандат
24.13%
26 758

0 мандатa
1.63%
1 806

13. Пазарджик
9 мандата;
Избиратели – 251
994; Гласували –161 320

5 мандата
42.28%
67 288

2 мандата
14.96%
23 802

2 мандата
17.16%
27 301

0 мандата
5.27%
8 389

14. Перник
5 мандата;
Избиратели -127287;
Гласували – 89
813

3 мандата
52.22%
46 590

1 мандат
14.39%
12 837

1 мандат
20.61%
18 386

0 мандата
0.35%
316

15. Плевен
10 мандата;
Избиратели – 271
994; Гласували-176 156

5 мандата
41.54%,
72 431

2 мандата
17.68%
30 827

3 мандата
22.64%
39 487

0 мандата
2.34%
4 079

16. Пловдив-град
10 мандата;
Избиратели - 300482; Гласували - 201803
5 мандата
48,59%
97582 гласували
3 мандата
24,90%
50003 гласували
2 мандата
13.78%
27676 гласували
0 мандата
2,06%
4143 гласували
17. Пловдив-окръг
12 мандата;
Избиратели - 314780; Гласували - 214645
7 мандата
46,54%
98858 гласували
2 мандата
15,84%
33369 гласували
3 мандата
17,85%
37911 гласували
0 мандата
4,13%
8765 гласували
18. Разград
5 мандата;
Избиратели -141721;
Гласували -104123
2 мандата
31,63%
32597 гласували
1 мандат
16,50%
17003 гласували
0 мандата
9,43%
9717 гласували
2 мандата
30,85%
31801 гласували
19. Русе
8 мандата;
Избиратели - 231140; Гласували -155968
5 мандата
44,88%
69372 гласували
2 мандата
17,77%
27458 гласували
1 мандат
13,72%
21206 гласували
0 мандата
6,86%
10609 гласували
20. Силистра
4 мандата;
Избиратели -122461;
Гласували - 82763
2 мандата
31,57%
25784 гласували
0 мандата
10,43%
8517 гласували
0 мандата
14,80
12091 гласували
2 мандата
28,30
23113 гласували
21. Сливен
7 мандата;
Избиратели -183748;
Гласували -117075
4 мандата
44,36%
51365 гласували
1 мандат
15,97
18497 гласували
2 мандата
19,07%
22076 гласували
0 мандата
4,58%
5307 гласували
22. Смолян
4 мандата;
Избиратели -115092;
Гласували - 75815
2 мандата
41,51
31118 гласували
1 мандат
24,73%
18539 гласували
1 мандат
14,59%
10936 гласували
0 мандата
6,19%
4644 гласували
23. София 1
12 мандата;
Избиратели - 360194; Гласували - 243719
5 мандата
36,54%
88747 гласували
5 мандата
31,69%
76972 гласували
2 мандата
19,63%
47686 гласували
0 мандата
0,32
781 гласували
24. София 2
11 мандата;
Избиратели - 333010; Гласували - 221696
5 мандата
43,07
95067 гласували
4 мандата
30,14%
66535 гласували
2 мандата
15,49%
34200 гласували
0 мандата
0,37%
823 гласували
25. София 3
12 мандата;
Избиратели - 346306; Гласували - 229740
6 мандата
48,36%
110572 гласували
4 мандата
23,65%
54082 гласували
2 мандата
15,81%
36143 гласували
0 мандата
0,56%
1280 гласували
26. София-окръг
8 мандата;
Избиратели - 221670; Гласували-154204
5 мандата
50,44%
77052 гласували
1 мандат
14,44%
22063 гласували
2 мандата
17,69%
27018 гласували
0 мандата
1,26%
1923 гласували
27. Стара Загора
11 мандата;
Избиратели - 319100; Гласували - 210554
5 мандата
43,20%
90339 гласували
3 мандата
18,38%
38434 гласували
3 мандата
20,20%
42239 гласували
0 мандата
1,99
4159 гласували
28. Търговище
4 мандата;
Избиратели -124797; Гласували - 81867
1 мандат
28,85%
23349 гласували
0 мандата
10,17%
8234 гласували
1 мандат
17,42%
14100 гласували
2 мандата
27,20%
22017 гласували
29. Хасково
8 мандата;
Избиратели - 239262; Гласували -162166
4 мандата
45,63%
73444 гласували
1 мандат
14,40%
23175 гласували
2 мандата
16,73%
2б928 гласували
1 мандат
8,46%
13609 гласували
30. Шумен
6 мандата;
Избиратели -186458; Гласували -119505
3 мандата
40,60%
47925 гласували
0 мандата
10,20%
12045 гласували
1 мандат
13,19%
15571 гласували
2 мандата
20,93%
24704 гласували
31. Ямбол
5 мандата;
Избиратели -134873; Гласували - 91579
3 мандата
48,20%
43728 гласували
1 мандат
13,52%
12265 гласували
1 мандат
21,55
19551 гласували
0 мандата
1,07
971 гласували

 
НДСІІ
ОДС
КБ
ДПС
брой подадени гласове 1 951 859 830 059 783 107 340 510
% от подадените гласове 42,73% 18,17% 17,14% 7,45%
мандати 120 51 48 21

Час Пик

Фиксинг

22 октомври 2021

EUR
1.9558
USD
1.6807
CHF
1.8296
GBP
2.3204