Агенцията по метрология се подсилва със 120 души за контрола на язовирите

Агенцията по метрология се подсилва със 120 души за контрола на язовирите

Сто и двадесет души ще бъдат назначени с конкурси в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), за да следят за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Това съобщиха от правителството, което в сряда прие промени в устройствения правилник на агенцията, за да може тя да изпълнява новите си функции на контролен орган за безопасната експлоатация на язовирите. Целта е превенция от наводнявания.

Тези ангажименти бяха вменени на агенцията по метрология с поправки в Закона за водите, но тя няма експерти с необходимите познания и квалификация, свързани с дейностите по проучването, експлоатацията и управлението на водностопанските системи и съоръжения.

В същото време законовите изисквания са контролът върху редица дейности да се упражнява от лица, притежаващи квалификация в областта на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения, както и други специфични познания.

Сега предстои провеждането на конкурси за попълването на щата с необходимите специалисти.

Споделяне

Още от България

Трябва ли България да спре Северна Македония за ЕС?