10 здравноосигурителни дружества се прелицензираха като застрахователи

Десет здравноосигурителни дружества са получили от Комисията за финансов надзор (КФН) лицензи за застрахователна дейност, както изискват приетите преди година промени в Закона за здравното осигуряване.

Здравноосигурителните дружества, получили лиценз за застрахователи са “България Здраве” АД, “Здравноосигурителна каса Фи Хелт” АД, "Надежда" АД , "ЗОФ Даллбогг: живот и здраве" ЕАД, "Медико - 21" АД, “Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" АД, “Токуда здравноосигурителен фонд”, “Здравноосигурителен фонд Съгласие” АД, Общинска здравноосигурителна каса” АД и “Евроинс - здравно осигуряване” ЕАД.

КФН е разрешила преобразуването чрез вливане на “Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД в “Евроинс – Здравно осигуряване” ЕАД и здравноосигурителна компания “Съгласие здраве” АД в Здравноосигурителен фонд “Хипократ” АД (с настоящо наименование “Здравноосигурителен фонд Съгласие” АД). Приемащите дружества “Евроинс – Здравно осигуряване” ЕАД и “Здравноосигурителен фонд Съгласие” АД са кандидатствали и са получили лиценз като застрахователи.

Здравноосигурителното дружество "Дженерали Закрила Здравно осигуряване" АД е получило разрешение за вливане в "Дженерали Застраховане" АД.

Здравноосигурителното дружество “ДОМ – Здраве” АД е поискало доброволно прекратяване на дейността си.

“Здравноосигурителен институт” АД е сезирал КФН с искане за издаване на лиценз, като в отговор на установени нередовности, дружеството все още не е представило коригирани документи.

На 1 август 2013 година “Европейска здравноосигурителна каса” АД е подала в КФН документи за прелицензиране, които предстои да бъдат разгледани.

Към настоящия момент има 3 здравноосигурителни дружества, които не са подали документи в КФН. Това са здравноосигурително дружество “Булстрад Здраве” АД, ДЗИ – Здравно осигуряване” АД, “Здравноосигурително дружество – Планета” ЕАД.

Според изискванията на закона те трябва до 7 септември да подават в Комисията за финансов надзор заявление за преобразуване чрез сливане със застраховател, да прехвърлят своя портфейл от договори на застраховател, получил лиценз или да прекратят дейността си.

Процедурата по прелицензирането на здравноосигурителните дружества в застрахователи се наложи, защото България трябваше да приложи европейски директиви. Промяната бе задължителна, тъй като според европейските институции доброволното здравно осигуряване по същество не се различава от застрахователната дейност за покриване на здравни рискове. В случай на неизпълнение на европейското законодателство България беше заплашена от сериозна глоба.

Представители на здравноосигурителните дружества у нас и експерти обаче до последно се съпротивляваха и обвиниха държавата, че не е защитила пред Европейската комисия спецификата на доброволното здравно осигуряване, което съществено се различава от застраховането.

Според КФН обаче след промяната големият печеливш ще бъдат потребителите на здравни услуги, които са над 197 хиляди по последни данни за второто тримесечие на 2013 година.

“Те ще могат да ползват пълния пакет от предлаганите досега възможности, но ще бъдат много по-защитени. Качеството на услугите също ще се повиши, тъй като са заложени по-високи критерии към застрахователните компании“, заявиха от КФН.

Споделяне

Още от България