1100 приватизационни сделки е сключила АП за шест месеца

1100 продажби, преимуществено на миноритарни държавни дялове, е осъществила Агенцията за приватизация през първите 6 месеца на годината. По сделките са договорени 585.343 млн.лв. плащания, както и инвестиции и покриване на задължения за 166.3 млн.лв., съобщиха в понеделник от ведомството.

От АП уточняват, че финансовите резултати от приватизацията през първото шестмесечие на 2004 г. са най-добри в сравнение със същия период от началото на приватизационния процес.

От януари до юни т.г. АП е подготвила и провела шест централизирани публични търга и четири неприсъствени. Чрез тях са раздържавени напълно "Атоменергостройпрогрес" ЕАД, Козлодуй за 5,02 млн. лева; "Транскомплект" ЕАД, София - за 1,87 млн. лева; "Камчийска гора" ЕАД, с.Долни Чифлик- за 1,85 млн. лв.; "Топлофикация Казанлък" - за 1,67 млн. лв.

При продажбата на миноритарни пакети акции или дялове, по-значими цени са постигнати за 30 % от БРП, продадени за11.081 млн.лв. в компенсаторки, 4.36 % от "Балканфарма-Разград" АД - за 3.32 млн. лв. и други.

Също днес от АП съобщиха, че държавата е спечелила 492 хил.лв. от четири търга за обособени части. "Мултикомерс" ЕООД, Русе е спечелил търга с явно наддаване за "Наборна автомобилна школа", Русе. "Медоком" ООД, Русе е спечелила търга за "Административни помещения", Русе. Стелиян Стоев става собственик на канцелария на ДСК в с.Гълъбово, обособена част от "Марица-изток - комерс" ЕООД - Раднево. "Петгруп - Гълъбово" ЕООД - Хасково, спечели търга за закусвалня в с.Гълъбово, обособена част от "Марица-изток - комерс" ЕООД.

Споделяне

Още от Бизнес