15 000 лв. лицензионна такса за производство на електроенергия

15 000 лв. е първоначалната такса за издаване на лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия. В четвъртък кабинетът одобри тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР), съобщи БТА.

Комисията събира такси за разглеждане на заявления, за издаване на сертификати, за продажба на документи и други.

Таксите са първоначални и годишни. Първоначалната покрива разходите на ДКЕР за проучване и анализи преди издаването на лиценза, както и разходите по оформянето и издаването на лиценза със съответните приложения.

Годишната такса покрива разходите за регулиране и се разпределя равномерно като част от цените на енергийните продукти. Тя се дължи за всяка календарна година с изключение на годината, в която ДКЕР е издала лиценза. Годишната такса се плаща на две равни вноски - до 31 март и до 30 ноември.

1000 лв. ще е таксата за разглеждане на заявление за издаване на лиценз за производство и пренос на електрическа или топлоенергия, за пренос и съхранение на природен газ, за търговия с електроенергия и други.

Освен първоначалната такса от 15 000 лв., фирмите, получили лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия, ще плащат и годишни такси. В случая тя е сбор от 2000 лв. плюс 0.055 % от годишните приходи на дружеството от съответната дейност.

3000 лв. ще е таксата за изменение или допълнение на издаден лиценз, както и за продължаване на срока на действие на лиценза.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?