20 пъти по-ниски са заплатите в металургията у нас от Германия

Средно две евро на час получават работещите в металургичния отрасъл, докато германските им колеги вземат по 40 евро, съобщи председателят на федерация "Металисти" към КНСБ Васил Яначков на регионална конференция на Световната федерация на металоработниците, провела се в петък в София. От данните излиза, че ставката у нас е 20 пъти по-ниска.

Най-малки - около 100 евро, са заплатите в предприятията за добив на черни и цветни метали, като "Стомана"-Перник и "Кремиковци". Най-много плащат в "Юмикор"-Пирдоп, където месечните възнаграждения са около 700 евро.

Според лидера на КНСБ Желязко Христов е тревожно, че въпреки повишената производителност на труда в металургията и приноса на сектора към ръста на Брутния вътрешен продукт, заплащането в сектора е все още ниско.

Христов отбеляза, че има и металургични комбинати, където заплащането надхвърля средното за сектора и за страната, но все още не е договорена актуализация на заплатите по формулата "инфлация плюс производителност на труда".

Приносът на металургията за ръста на БВП е около 9 процента, допълни Яначков. Около 80 процента от стоманодобивната продукция се изнася, като основната част от износа е за страни от ЕС. Потреблението на стомана в страната ни по данни на ЕС е около 1,9-2 млн. т годишно. В момента се внасят около 600 000 т стомана, а потреблението от собствено производство е ограничено на около 200-300 000 т.

Потреблението на метали за последните 11 г. в страната е намаляло с над 5 пъти и сега е около 800 000 тона, посочи още председателят на федерация "Металисти".

В металургията има крещящи пропуски в преговорния процес с ЕС, коментира още Яначков. По думите му правителството е договорило по глава "Екология" неизпълними за сектора ангажименти. Гратисните периоди за привеждане с изискванията на ЕС са много кратки, коментира той.

Споделяне

Още от Бизнес