Анализ на ЦИР с добра и лоша новина:

2012-а завърши без спад, но буксуването на икономиката продължава

Ръстът тази година няма да надхвърли 2 на сто, инфлацията ще е до 3 на сто

2012-а завърши без спад, но буксуването на икономиката продължава

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2012 година ще бъде не повече от един процент. Такъв ще и е ръстът на БВП за цялата 2012 година, посочват експертите на Центъра за икономическо развитие (ЦИР), които представиха във вторник редовния си тримесечен доклад за стопанското развитие на България.

В анализа се отбелязва, че все още не се очертават ясни знаци за скорошно по-съществено ускоряване на икономиката и експертите на ЦИР очакват, че растежът на икономиката на България през 2013 г. едва ли ще надхвърли 2%.

Добрата новина е, че през 2012 г. няма спад в икономиката като цяло. Недобрата новина е, че буксуването продължава и вероятно ще продължи и през 2013 г., както показват последните месечни данни за България и международните прогнози за динамиката на европейската и световната икономика.

Експертите на ЦИР очакват през 2013 година инфлацията да не е повече от 3 процента.

Безработицата ще се запази на равнището от 12% и тази година

По-бавни темпове на възстановяване на икономиката са причина за задържане на заетостта. Отчетената безработица за цялата 2012 година ще бъде над 12 на сто и ще се запази на това равнище и през 2013 г., смятат експертите на ЦИР.

Динамиката в промишлеността през 2012 година е положителна, но по-слаба в сравнение с очакванията на ЦИР.

Както спадовете, така и растежите във всички сектори на икономиката са по-свити в сравнение с 2011 година.

Според ЦИР строителният сектор ще отчете растеж за 2012 г. въпреки спадовете на годишна база през третото тримесечие. Обнадеждващ е третият пореден ръст на тримесечна база - доста висок за третото тримесечие. Това дава основание на ЦИР да очаква, че последното тримесечие на 2012 г. ще се окаже най-доброто и добавената стойност в строителството за цялата 2012 година ще бъде макар и с малко над нулата.

Ръст за 2012 година ще има и в аграрния сектор. Макар че като цяло 2012 г. се очертава неособено благоприятна по отношение на реколтата, вероятно селскостопанските производители успяват да свиват доста повече междинните си разходи, и това рефлектира в растеж на добавената стойност, пише в доклада.

Динамиката при инвестициите се подобрява вече трето поредно тримесечие, и това допринася, макар и скромно, не само за растежа за 2012 г., но е предпоставка за по-оптимистични очаквания за ускоряване на общия икономически растеж през 2013 г, отчитат експертите на ЦИР.

Забавянето на едва появилата се тенденция за растеж на крайното потребление и на годишна база, и на тримесечна база, е неблагоприятен знак, смятат в ЦИР. Експертите смятат, че крайното потребление ще бъде с ръст от около 2 на сто за цялата 2012 г.

Все по-голяма разлика в икономическото развитие на отделните региони

Като все по-остър проблем за българската икономика се откроява нарастването на нейния териториален дисбаланс. Докато едни области са по-слабо повлияни от кризата и техният БВП расте, други области продължават да изостават от водещата област София-град. БВП на човек от населението във Варна е само 45 на сто от това в София, а в Силистра на човек от

населението се пада само 21 на сто от БВП спрямо жител на столицата. Сравнението е направено по данни за 2009 година, допълват от ЦИР.

През 2009 г. (когато бе отбелязан общ икономически спад от 5.5 на сто спрямо 2008 г.), в шест области на страната показателят БВП на човек от населението номинално се е повишил на годишна база. Това са областите София-град, София, Стара Загора, Пловдив, Велико Търново и Ямбол, и най-вероятно в тях кризата е почувствана най-слабо. За всички останали усещането за криза през самата 2009 г. и оттогава насам без съмнение е по-остро, подчертават от Центъра за икономическо развитие.

Нарастване на търговския дефицит

За единайсетте месеца на 2012 г. текущата сметка е положителна, но е по-малка спрямо периода година назад. Сега тя възлиза на 50.4 млн. евро, или 0.1 на сто от БВП (при излишък в размер на 1.2 на сто от БВП за същия период на 2011 г.).

Търговският дефицит се увеличава почти два пъти. За периода януари - ноември 2012 г. той е 3.25 млрд. евро. Като дял от БВП той е нараснал от 4.8 на сто за същия период на 2011 г. на 8.2 а сто от БВП сега.

Две са характерните особености на външната търговия през 2012 година. Първата е забавяне на ръста на износа при изпреварващо нарастване на този на вноса. Втората особеност е преориентиране на част от експорта към пазари извън ЕС като опит за преодоляване на свитото потребление от страна на основните търговски партньори в Европа.

На страните от ЕС вече се падат 58.7 на сто от износа (при 62.4 на сто през 2011 г.) и отново близо 58.7 на сто от износа (при 59.2 на сто за предходната година) за сметка на нарастването на дела на трети страни.

Плахи надежди за продължаващ ръст на чуждите инвестиции

Според предварителните данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции в страната за единадесетте месеца на 2012 г. възлизат на близо 1.4 млрд. евро или 3.5 на сто от прогнозния БВП (при 1.2 млрд. евро и 3.2 на от БВП за същия период на 2011 г.).

Налице е ясна тенденция на увеличаване притока на преките чуждестранни инвестиции в страната и е възможно да се отчетем до два милиарда евро чужди инвестиции за цялата 2012 г. Заявеният досега интерес от страна на чуждестранните инвеститори дава основание да се очаква по-нататъшно нарастване на притока на преките чуждестранни инвестиции през 2013 г. до около 2.3-2.5 млрд. евро, сочи анализът на ЦИР.

Споделяне

Още от Бизнес