60% от жалбите до Европотребителския център в София са за сделки по интернет

60% от жалбите до Европотребителския център в София са за сделки по интернет

Жалбите за сделки по интернет представляват около 60 на сто от всички потребителски жалби, докато оплакванията от стоки, закупени директно от магазин, са около 20 на сто. Това показват данните на Европейския потребителски център – България, цитирани от БТА.

Миналата година в центъра са разгледани 330 жалби, свързани с нарушения на Закона за електронната търговия – изпращане на непоискани търговски съобщения и непредоставяне на потребителите на информация за идентификацията на доставчика на услуги на информационното общество.

Извършени са и над 220 проверки за идентифициране на търговци в интернет. Над 26 хиляди лева са глобите, наложени по Закона за електронната търговия.

В рамките на ЕС потребителите разполагат с минимален набор от общи права, които са им гарантирани, без значение къде на територия на съюза е продавачът на стоки или доставчикът на услуги.

Един от ключовите елементи на тази "обща европейска защита" е изискването потребителят да получи обстойна информация, свързана с направената от него поръчка, както преди сключването на даден договор, така и по време на неговото изпълнение.

Така например, преди сключването на договор от разстояние, на потребителя трябва да се предостави информация за самоличността на доставчика, основните характеристики на стоките или услугите, тяхната цена, разходите за доставка, начинът на плащане, доставка или изпълнение на договора и наличието на право на отказ от договора.

По време на изпълнението на сключения от потребителя договор и най-късно по време на доставката, същата информация му се предоставя в писмен вид или на друг траен носител, освен ако това не е било направено по същия начин преди сключването на договора.

Споделяне

Още от Бизнес