600 млн. лв. са приходите от застрахователни премии за второто тримесечие

Общият премиен приход по общо застраховане през второто тримесечие е 595.8 млн. лв., което е с 18% повече спрямо същия период на миналата година, съобщиха от Комисията за финансово надзор в понеделник. 

Изплатените обезщетения през тримесечието са 205 млн. лв., като ръстът спрямо миналогодишното второ тримесечие е 21%. Размерът на брутните технически резерви (средствата за бъдещи обезщетения) нараства с 31.6% и достига 797.7 млн. лв.

Активите на общото застраховане за второто тримесечие достигат 1.2 млрд. лв., което е с 27.3% повече от същия период на миналата година.

Най-голям е делът на автомобилните застраховки в общото застраховане – „Автокаско”, "Гражданска отговорност” и „Зелена карта” – 64.4%. Изплатените обезщетения по автозастраховките са 88.9% от общия размер на всички изплатени.

При животозастраховането премийният приход през второто тримесечие е 102 млн. лв., което е с 24% повече от същия период на миналата година. Изплатените суми и обезщетения са 26.4 млн. лв. или с 19% повече от миналата година. Резервите са нараснали с 36% и наближават 310 млн. лв.

Активите в животозастраховането наближават 682 млн. лв., като нарастването за периода на годишна база е 75.4%.

Най-висок дял в изплащането е при застраховката „живот и рента” – 67%. При премийния приход на тази застраховка делът ѝ е 73.6% от цялото животозастраховане.

При доброволното здравно застраховане премийният приход за второто тримесечие е 14.4 млн. лв., което бележи ръст от 5.1% на годишна база. Изплатените претенции са близо 7 млн. лв. или ръст от 13.5%. Резервите са 95 млн. лв., или с 27% повече от същия период на миналата година.

Активите на здравно осигурителните дружества към края на второто тримесечие са за 42.9 млн. лв., като нарастването на годишна база е 61.5%.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?