70 години SOS детски селища променя живота на милиони деца

70 години SOS детски селища променя живота на милиони деца

За 70 години международната организация SOS детски селища е променила живота на 4 000 000 деца и младежи по света, като ги е подкрепила да растат в семейство, в среда на сигурност и обич.

Всяка година на 23 юни се отбелязва Международния ден на SOS детските селища, като през 2019 г. се навършват 70 години от създаването на първото SOS детско селище в Имст, Австрия.

Изследване по повод 70-тата годишнина на организацията показва, че Детски селища са оказали благоприятно въздействие по четири основни начина:

Прекъсване на “цикъла на раздялата и изоставянето“ - 90% от обхванатите в социалната услуга се грижат добре за собствените си деца;

Добиване на самостоятелност чрез образование и започване на работа - 80% имат солидно образование и 60% вече имат нормални доходи.

Покриване на основните си нужди - 90% могат да покриват основните си нужди;

Полагане на основа за щастлив живот - 80% се чувстват сигурни и оптимисти по отношение на бъдещето си.

Изследването анализира данни от бивши бенефициенти на програмите ни, събирани в последните години в 37 от общо 136 страни, в които SOS Детски селища оперират.

В изследването е взета предвид и оценката на социалното въздействие в 15 страни, на базата на методология, разработена от международната организация SOS Детски селища в сътрудничество с Бостън Кънсалтинг Груп.

Методологията помага да бъде отчетен не само броят на обхванатите деца, но и как животът им е бил подобрен в дългосрочен план.

Според данните от всяко едно евро, инвестирано в SOS програмите, обществото печели 5 евро.

Изследването показва количествено как работата на SOS Детски селища допринася за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН и най-вече прекратяване на бедността, осигуряване на качествено образование, достъп до добро работно място и превенция на насилието.

Споделяне

Още от Общество