Адвокати се обединиха в сдружение за реформа ИКАР

Адвокати се обединиха в сдружение за реформа ИКАР

В събота в София официално бе представена ново реформаторско сдружение от адвокати, които си поставят за основна цел да се приведе адвокатската професия „в крак с времето. Сред учредителите на Инициативен комитет за адвокатска реформа (ИКАР) са: проф. Ангел Калайджиев, Александър Пелев, Валентина Каменарска, Велислав Величков, Петромир Кънчев, Стефан Левашки и още над 20 познати имена в адвокатските среди.

Адвокатите Велислав Величков и Петромир Кънчев участват още и в Инициатива „Правосъдие за всеки“, която се обявява за радикална съдебна реформа и създаване на независима прокуратура по румънски модел. Програмата декларация на ИКАР започва с историческата роля на адвокатите в българския обществен живот:

"В исторически план българските адвокати винаги са били дейни и свободни хора, които са сред водачите на обществото като държавници, политици, общественици и благотворители. И днес ние не можем да стоим безучастни пред актуалните проблеми на гражданското общество и държавата, част от които е и недовършената съдебна реформа", пише в декларацията.

Основателите на ИКАР смятат, че за да бъде адвокатурата полезна за обществото, то първо тя трябва да реши собствените си проблеми. Сдружението се обявява за „преодоляване на проблема с пасивността и непрозрачността в дейността на ръководните органи на адвокатурата".

"Трябва да се справим и с нелоялната конкуренция, негативно настроената медийна и обществена среда, както и с липсата на истинска държавност", допълват от ИКАР.

От ИКАР обещават, че няма да се бяга от темата със спорния проект за промени в Закона за адвокатурата. Най-големият проблем при него е въвеждането на монополни права за адвокатите. Става дума за промените в чл. 24 от закона, където като изключително адвокатски услуги се записват редица дейности като: изваждането на справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях, изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни.

Това означава, че ако изпълнявате услуга на свой клиент и се опитате да му извадите някаква справка, ще бъдете глобен с от 1000 до 2000 лв, защото се бъркате в монополните права на адвокатите. Промените закона се отхвърлят буквално от всички организации, извън адвокатурата.

"Трябва да подходим разумно и с чувство за отговорност, като разясним на достъпен език обществената полезност на този законопроект и между двете четения да прецизираме с общи усилия текстовете, които предизвикват неразбиране и объркване, но и да запазим смисъла и духа му", обясняват адвокатите от ИКАР..

Тяхната теза е, че пълноценна съдебна реформа е невъзможна без решителна, значима и адекватна реформа и в адвокатурата. 

Сдружението има осем основни цели. Първата е да се насърчава прякото участие на адвокатите в дейността и управлението на адвокатурата. Втората е да се предложи нова правна рамка за регулиране на адвокатсата професия в съответствие с актуалните обществени отношения.

ИКАР смята да насърчава и подкрепя в изборите за ръководни органи на адвокатурата личности, които са визионери и притежават високи нравствени качества и добродетели. Сдружението ще бъде против хората, които търсят единствено влияние и постове.

Четвъртата цел е да се работи за повишаване на „професионалната квалификация на адвокатите, добрите конкурентни практики, повишаване на качеството на адвокатските услуги и издигане статута на адвокатурата и адвоката като единствен конституционно признат защитник на правата и законните интереси на гражданите и организациите в страната“.

Сдружението ще насърчаваме диалога между българската адвокатура, държавата и обществото. Шестата цел е да се гарантира активно участие в дневния ред на българското общество по въпросите на съдебната реформа.

Последните две цели на сдружението са създаване на ясна нормативна регламентация на дейността и отговорностите на всички органи на адвокатурата, както и изработването на всеобхватна комуникационна стратегия на органите на българската адвокатура с цел положителна промяна на образа на адвоката сред обществеността.

Споделяне

Още от България