АП удължи сроковете за сделките за електроразпределителните предприятия

Агенцията за приватизация удължи сроковете на заключителния етап от процедурата за приватизация на седемте електроразпределителни предприятия (ЕРП). Сроковете се удължават заради постъпили искания от страна на инвеститорите.

Представяне на коментари на участниците по Проекта на документи по сделката ще се приемат до 3 май. Досега този срок беше 17 април. Предоставяне на преработените документи по сделката се приемат не до 7 май, както беше до сега, а до 25 май.

Запитвания и искания за разяснения по конкурсната процедура също ще се правят до 25 май. Периодът на анализ е удължен до 18 юни. Гаранции за участие ще се внасят до 12.00 ч. на 25 юни 2004 г. Досега срокът за внасяне на депозит беше 25 май. Срокът за подаване на на окончателни оферти също е удължен с един месец - до 14 00 ч. на 25 юни.

Продажбата на електроразпределителните дружества се прави в три самостоятелни конкурсни процедури, които се провеждат едновременно, като седемте електроразпределителни дружества са групирани в 3 пакета. Първият пакет е за фирмите в Западна България. Тук се продават 129 176 акции на "Електроразпределение-Столично" ЕАД; 143 983 акции на "Електроразпределение-София-Област" ЕАД, и 80 802 акции "Електроразпределение-Плевен", Плевен.

Вторият пакет е за фирмите в Югоизточна България. В него са 104 788 акции на "Електроразпределение-Пловдив" ЕАД и 126 094 акции на "Електроразпределение-Стара Загора" ЕАД.

В третия пакет са дружествата от Североизточна България. Той включва 100 567 акции на "Електроразпределение-Варна" ЕАД и 88 306 акции на "Електроразпределение-Горна Оряховица" ЕАД. Продават се по 67 процента от капитала на всяка от седемте фирми.

На 16 февруари 2004 г. предварителни оферти за тях подадоха: EVN AG - Австрия, Public Power Corporation A.Е. - Гърция, Enel S. p. A -Италия, CEZ a.s. - Чехия, E. ON Energie AG, Германия. И петте фирми, подали предварителни оферти са допуснати до заключителния етап на конкурса.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?