Арендаторите на земя с предимство за купуването й

Собствениците на земеделска земя, които са отдали под наем нивата си за обработка, ако искат да я продадат, трябва първо да я предложат на арендатора. При отказ за покупка от ползвателя, който ще се удостоверява пред нотариус с декларация, теренът ще може да се предлага на друг купувач. Това предвиждат приетите в четвъртък в парламента на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Изискването за първично предлагане на нивата на арендатора, с когото има договор за пет години и той я е ползвал повече от една година, обаче няма да важи при публична продан, предвиждат корекциите.

Приетите текстове предвиждат и доброволното уедряване на земеделските имоти.

Уреден е и статутът на земите от остатъчния поземлен фонд, които след проверка на определянето им ще преминат в собственост на общините. Те обаче ще се използват за  изпълнение на съдебни решения, обезщетяване, комасационни дейности, инфраструктурни проекти, свързани с отчуждаване за публични нужди. За срок от 5 години други разпоредителни действия с тях се забраняват.

Налагат се и ограничения при отдаването на терените от остатъчния поземлен фонд под наем или аренда. Въпросът засяга както правата на собствениците, които не са предявили до момента исканията си за възстановяване на собствеността по административен ред, така и тези, чиито имоти са възстановени.

Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и не може да се обявява за частна общинска такава, записаха депутатите в закона.

Депутатите отхвърлиха спорен текст  на комисията по земеделие и гори, предвиждащ да не се допуска внасянето на земя в търговски дружества като непарична вноска. От Министерството на земеделието и горите аргументираха желанието да се въведе ограничението с довода, че в момента, в който земеделският стопанин апортира земята си в търговско дружество, ако след това иска да излезе от дружеството, няма да може да изтегли земята си, а тя ще бъде оценена и заплатена по цени към момента на апортирането ѝ в дружеството.

Според Огнян Герджиков ограничаването на апортирането на земеделска земя в търговски дружества е опит да се нарушат принципите на пазарната икономика и подобна практика няма в развитите страни. Председателят на комисията по земеделие Васил Калинов посочи, че това ограничение е само за физическите лица и не засяга търговските дружества. Той допълни, че комисията е гласувала текста с пълно единодушие, за да предпази земеделските стопани от рискови инвестиции. Според Екатерина Михайлова от ДСБ текстът е напълно недопустим, защото ограничава правото на собственост. Татяна Дончева от БСП посочи, че апортът в търговски дружества може би е най-удачната форма за модерно обработване на земята.

Споделяне

Още от Бизнес