Банка сваля лихвите по кредити за експорт

Кредити за фирми, реализиращи сделки за износ, при лихви от 7,5% и облекчени изисквания за обезпечение, пуска от 16 юли Насърчителна банка. От програмата “Export Support”  ще могат да се възползват малки и средни предприятия, които реализират над 50 на сто от приходите си от сделки за износ.

Заемите ще се отпускат за инвестиции в експортно ориентирани производства, закупуване на суровини и материали с цел производство на стоки за износ, закупуване на български стоки или продукция за износ, както и за сконтиране на вземания по експортни сделки.

Ще се финансира до 75% от цената на инвестиционните проекти и до 80% от стойността на сделките за износ. Срокът на заемите е до 10 години за инвестиции и до 18 месеца за реализация на експортни сделки. Финансирането ще се одобрява до 15 дни за инвестиционните проекти и до 7 дни за сделки за износ.

Споделяне

Още от Бизнес