Банско получи право да прокара водопровод през парк "Пирин"

Банско получи право да прокара водопровод през парк "Пирин"

Община Банско получи право от държавата да прокара водопровод през част от националния парк "Пирин", съобщиха от правителствената пресслужба в петък.

Учредяването на възмездно, безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху част от поземлени имоти - изключителна държавна собственост, в полза на община Банско, бе прието на заседанието на Министерския съвет в сряда.

Трите поземлени имота в горските територии на парка, с обща площ от 0.312 дка, са необходими на общината за изграждане на подобект от строеж на допълнително водоснабдяване на град Банско от местността Караманица.

Проектът е необходим за обезпечаване на жителите и гостите на града с достатъчни количества питейна вода.

Споделяне

Още от България