Бернската конвенция с 10 препоръки за ветрогенераторите ни

Бернската конвенция с 10 препоръки за ветрогенераторите ни

Постоянният комитет на Бернската конвенция отправя 10 строги препоръки към българското правителство заради неспазването на международния договор за защита на птиците, разрешавайки строеж на вятърни генератори на прелетния им път в района на Балчик и Калиакра. Това съобщиха в  петък от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)

Още през 2005 г. Бернската конвенция поиска от България да преразгледа решението си за строеж на ветрогенератори край Балчик. Въпреки препоръката да не допуска в бъдеще подобни случаи, през 2006 г. се разрешава изграждането на още 100 такива съоръжения край Калиакра. Затова мисия на бернската конвенция това лято посети на място районите.

Било е констатирано, че продължава издаването на разрешения за нови генератори и така се разрушават уникални степни местообитания в крайморска Добруджа, посочват от БДЗП.

Това провокира комитетът на Бернската конвенция, който сега препоръчва на  страната да преразглежда всички одобрени ветрогенератори в района на Балчик и Калиакра, попадащи в орнитологично важни места или места от Натура 2000, както и в близост до тях.

Организацията настоява при бъдещи планове за изграждане на този вид енергийни мощности в България да се изготвя не само оценка за въздействие на околната среда, но и независима оценка на самия доклад за ОВОС.

"Необходимо е да бъдат намерени и преместени на алтернативни места вятърните турбини, които са планирани или в строеж, но не функционират към днешна дата. Цялата национална програма за алтернативните източници на енергия е належащо да бъде подложена на стратегическа екологична оценка и миграционните пътища на птиците по Черноморието да бъдат взети предвид", посочва се в съобщението  на БДЗП.

От екоорганизацията допълниха, че през 2008 г. Бернската конвенция ще направи анализ на българското законодателство, за да се установи до каква степен то е съвместимо с изпълняване ангажиментите към международния договор и да насърчи правителството към правилното ѝ прилагане.

Българско дружество за защита на птиците изцяло подкрепя усилията на Бернската конвенция да подпомогне България в опазването на видовете и местообитанията, които са общоевропейска ценност. Призоваваме отговорните институции да осъществят препоръките на конвенцията и да не допускат разрушаване на имиджа на България пред европейските институции

Споделяне

Още от България