Бизнес климатът в промишлеността се е повишил с 3.3 пункта

Равнището на бизнес климата в промишлеността през юли се е покачило с 3.3 пункта спрямо юни 2004 г., съобщиха от Националния статистически институт.

Анкета на НСИ сред предприемачите регистрира повишените им очаквания за следващите месеци. В същото време е регистрирано, че през последните три месеца излишъкът от мощности в промишлеността се увеличава, като средното натоварване се оценява на 61 процента. Пак според мненията на стопанските ръководители, за последните три месеца конкурентната позиция на българските фирми на международния пазар не се е подобрила.

В строителството бизнес климатът запазва приблизително равнището си от юни. Производствената активност в бранша продължава да се повишава, но предприемачите не очакват промяна на бизнес състоянието си през следващите 6 месеца и прогнозират запазване на производствената активност за следващите 3 месеца.

Наблюдава се увеличаване на клиентите, които закъсняват с плащанията.

Секторът регистрира очаквания за повишение на продажните цени в строителството.

При търговията на дребно показателя за бизнес климата е намалял с 3.1 пункта. Причината е понижения оптимизъм в оценките за настоящото бизнес състояние, както и в очакванията за следващите шест месеца. И в този сектор се регистрира очакване за инфлационно покачване на продажните цени.

При услугите бизнес климатът се е увеличил с 11.1 пункта, но това е съчетано с по-малко оптимистични оценки за настоящото търсене на услуги и очакванията за наемането на работна сила. И тук предприемачите очакват цените в сектора да се увеличат през следващите три месеца.

Споделяне

Още от Бизнес