Бизнесът настоява за извънсъдебна регистрация

Търговският регистър да излезе извън съдилищата, ще настоят отново утре четирите най-големи работодателски организации в България.

На поредното заседание на Съвета за икономически растеж във вторник БИБА, СРБ, БСК и БТПП ще се опитат да убедят и министъра на правосъдието Антон Станков, че административната извънсъдебна регистрация ще премахне много от сегашните пречки пред бизнеса в България.

През юли четирите бизнес организации изпратиха становището си до правителството и парламента. Малко преди това стана ясно, че Европейският съюз вече е задействал търг за доставка на хардуер и софтуер за министерството на правосъдието и за съдилищата в България, чиито условия предопределят запазването на фирмената регистрация в съда, както е в момента. Търгът е част от представената от българското правителство стратегия за реформа на българското правосъдие.

Според бизнесорганизациите обаче търговската регистрация трябва да бъде извършвана извън рамките на съдебната система. Оставането на регистъра в съдилищата означава по-бавна процедура, различни критерии за вписването на фирмите от страна на различните окръжни съдилища, липса на достатъчно прозрачност и отчетност.

Четирите работодателски организации поставят и проблема, че запазването на търговската регистрация в съдебната система поставя под въпрос възможността за въвеждане на единен регистър за фирмени, данъчни и статистически цели.

Според бизнес съюзите унифицирането на изискванията и процедурата по регистрация, както и прегледът на документите, извършван от юристи в търговския регистър, ще дадат достатъчно гаранции за професионализъм при проверката на документите преди вписване в извънсъдебния регистър.

БИБА, СРБ, БСК и БТПП настояват до края на тази година да е ясна визията и конкретните стъпки за промяната на търговската регистрация на фирмите.

Зам.председателят на БТПП Цветан Симеонов коментира, че изнасянето на регистъра извън съдилищата ще улесни както самата процедура за регистрация, така и достъпът до данните в регистъра.

В предаването "Бизнеспул" на радио "Нова Европа" и Mediapool Симеонов заяви, че палатата е в състояние за една година и без никакво финансиране от държавата да организира и поддържа електронен търговски регистър, в който самата регистрация и ползването на данните да става по електронен път.

Симеонов посочи, че в Европейския съюз няма единна практика. В Германия регистрацията се извършва от съдилищата и въпреки стриктното спазване на сроковете, фирмите се оплакват от тяхната продължителност. В Норвегия търговската регистрация се извършва от държавна институция извън съда. От дълги години Холандия е предоставила регистрацията на оторизирана от държавата неправителствена организация и контролира спазването на правила. Към този модел, за който апелира и българския бизнес, е преминала Италия и се готви да премине съседна Гърция.

Предимствата на третия вариант са висока степен на прозрачност и контрол освен от държавата и от страна на самия бизнес, достъпност на информацията и ниска цена на услугата.

Зам.председателят на БТПП определи като неоснователни опасенията на критиците на този вариант за липса на компетентност при самата регистрация и допускане на пазара на некоректни фирми. Освен че административната регистрация ще се извършва от юристи, споровете, например при промени в капитала на дружествата, отново ще се решават от съда, каза той. В същото време самите съдии ще бъдат освободени от чисто административните функции при проверка на документи и извършване на вписвания, което сега им отнема много време. Така те ще могат по-спокойно и в по-бързи срокове да разглеждат търговски спорове или други граждански или наказателни дела, които сега се влачат с години.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: