Бизнесът ще плаща данък върху тока от 1 лв./мВтч

Бизнесът ще плаща данък върху тока от 1 лв./мВтч

Акциз върху електроенергията, въглищата и кокса ще плаща бизнесът от 2007 г. Това предвиждат промените в Закона за акцизите и данъчните складове, които бяха разгледани в понеделник от Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщиха от правителствената информационна служба. Битът обаче няма да плаща акциз върху тока, както физическите лица ще са освободени от този налог и при покупката на въглища и кокс.

Въвеждането на акциза върху енергийните услуги е свързано с ангажиментите на България по присъединяването и към Европейския съюз и европейските директиви в областта на косвеното облагане.

Така от 1 януари 2007 г. бизнесът и администрацията ще плаща по 1 лв. за мегаватчас електрическата енергия. За  кокс и въглища налогът ще е 0,30 лв. за 1 гигаджаул топлотворна способност.

От Държавната комисия за енергийно и водно регулиране тепърва ще трябва да правят изчисления как новият акциз ще се отрази върху цената на тока за бизнеса, както и върху производствената цена на електроенергията, добита в централите на въглища.

От догодина ще трябва да се регистрират всички производители и дистрибутори на кокс и въглища, на вписване подлежат и търговците с тези енергийни ресурси. Акцизът ще се начислява при продажбата на кокса или въглищата и то само в случаите, когато получателят на стоките не е регистриран като производител, вносител или търговец на кокс и въглища, т. е. акцизът ще се начислява от крайния дистрибутор по веригата от доставки.

На задължителна регистрация по закона ще подлежат и всички лица, които въз основата на издаден лиценз по Закона за енергетиката могат да извършват доставки на електрическа енергия и природен газ до крайни потребители.

С измененията на закона ще бъдат въведени нови понятия – регистриран и нерегистриран търговец, данъчен представител. Те ще дължат акциз за получените от тях стоки от друга държава-членка. Регламентира се още и движението на акцизните стоки в рамките на общността с платен акциз в държавата членка на изпращане на стоката. То ще се извършва с опростен придружителен документ. Лицата, които получават акцизни стоки от друга страна-членка, ще бъдат длъжни да декларират пред митническата администрация получаването на стоките и да обезпечат или да внесат размера на дължимия за стоките акциз.

Проектозаконът регламентира и задълженията за лицата, които изпращат до друга държава-членка акцизни стоки с платен акциз в България. В тези случаи изпращачът ще трябва да уведоми митническата администрация преди да изпрати стоките. Те също трябва да се придружават от документ, издаден от изпращача, и от документ, издаден от държавата-членка на получателя, удостоверяващ, че акцизът в тази страна е обезпечен или платен. Когато изпращачът е изпълнил тези задължения, за него ще възникне право да си възстанови платения на територията на България акциз.

Споделяне

Още от Бизнес