Близо 12% повече пътувания на българи в чужбина през ноември

Близо 12% повече пътувания на българи в чужбина през ноември

През ноември 2017 г. пътуванията на българи в чужбина са нараснали с 11.8 на сто спрямо година по-рано, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в четвъртък.  Общо през месеца зад граница са били 417.6 хил. българи като е регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 16.3 на сто, с други цели - с 10.4 на сто, и с цел почивка и екскурзия - с 9.8 на сто.

През ноември у нас са били 556.1 хиляди чужденци или с 6.1 на сто повече в сравнение със същия месец през 2016 г. И при тях има ръст на посещенията при всички цели – в командировка са били 11.5 на сто повече чужденци, на почивка и екскурзия са били с 9.8 на сто повече, а при други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) ръстът е 1.3 на сто. Транзитните преминавания през страната са 28.2 на сто (156.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Най-често в чужбина – 46.2 на сто от българите, са пътували на гости, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия. Следват пътуванията със служебна цел - 27.8 на сто, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 26 на сто.

Най-предпочитаната дестинация за българите е Турция - 109.1 хиляди посещения, Гърция - 74.6 хил., Румъния - 41.3 хил., Сърбия - 31.9 хил., Германия - 21.2 хил., Република Македония - 21.1 хил., Италия - 15.3 хил., Австрия - 14.0 хил., Обединеното кралство - 13.6 хил., и Испания - 10.4 хиляди.

От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 56 на сто или с 5 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 8.3 на сто, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия - с 14.3 на сто. През ноември 2017 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 45.5 на сто, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 32.8 на сто, и със служебна цел - 21.7 на сто.

Най-много румънци са посетили България през ноември - 128.4 хиляди, следвани от гърци - 96.9 хил., турци - 89.5 хил., македонци - 41.8 хил., сърби - 40.9 хил. Туристите от Германия са 17 хил., от Украйна - 14.6 хил., британците са били 10 хиляди, италианците - 8.7 хил., а гостите от Франция - 6.9 хиляди.

Споделяне

Още от Бизнес