Близо 21 милиона са робите в света

Престъпни структури печелят 25 млрд. евро годишно от трафика на хора

Близо 21 милиона са робите в света

Близо 21 милиона души в целия свят са жертви на принудителен труд, включително сексуална експлоатация. Това показват последните данни на Международната организация на труда. По данни на Европол децата, които са принудени да вършат престъпления като организирана просия и кражби от магазини, се търгуват като стока с цена от 20 000 евро. От трафика на хора престъпните босове печелят повече от 25 млрд. евро годишно.

Броят на жертвите на принудителен труд в развитите икономики като САЩ, Канада, Австралия, Япония, Норвегия и държавите от ЕС, възлиза на около 1.5 млн. души, което е 7% от общия брой на жертвите по света.

Три четвърти от жертвите в държавите членки на ЕС са използвани с цел сексуална експлоатация (76%). Това показват предварителните данни, събрани от държавите членки в ЕС. Останалата част от жертвите са обект на трудова експлоатация (14%), просия (3%) и принудително подчинение в домашни условия (1%).

Жените са основните жертви на трафика на хора в периода 2008–2010 г. Жертвите от женски пол са 79%, като 12% от тях са момичета. От мъжете 3% са момченца.

Въпреки тревожната тенденция прекалено малко от трафикантите на хора попадат в затвора. Тенденцията е точно обратната. Ако през 2008 г. броят на осъдените е бил 1500 души, то през 2010 г. е намалял до 1250.

Около 93% от европейците смятат, че държавите трябва да си сътрудничат в борбата срещу трафика на хора, показва последното проучване по темата, направено от ЕС.

За това днес Европейската комисия прие стратегия за премахване на трафика на хора. Тя включва пакет от мерки, които ще бъдат приложени през следващите пет години. Планира се изграждането на национални правоприлагащи звена, специализирани в борбата с трафика на хора, както и създаването на съвместни европейски екипи за разследване с включването на Европол и Евроюст, които да предотвратят трансграничния трафик. Ще бъде създадена и Европейска бизнес коалиция срещу трафика на хора с цел подобряване на сътрудничеството между предприятията и заинтересованите страни.

За съжаление, робството все още не е останало само в учебниците по история. Ужасяващо е, че в наши дни хора все още са продавани и стават жертва на трафик с цел принудителен труд или проституция”, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на вътрешните работи. Тя допълни, че основната цел на ЕС е жертвите да получат подкрепа, а трафикантите да бъдат изправени пред съда.

Брюксел ще продължи да оценява напредъка, постигнат в борбата с трафика на хора, и ще докладва на всеки две години на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Първият доклад, който ще бъде публикуван през 2014 г., ще включва средносрочна оценка на стратегията.

До април 2013 г. всички държави членки трябва да хармонизират националното си законодателство с това на ЕС относно трафика хора (Директива 2011/36/ЕС).

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате да свърши служебното правителство?