Близо 2.5 млрд. лева за саниране не само на панелки

Самоучастие за блоковете в по-добро състояние, безвъзмездна помощ за неефективните сгради

Близо 2.5 млрд. лева за саниране не само на панелки

Близо 2.5 милиарда лева са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост за енергийна ефективност на сградния фонд у нас до 2026 г. , който бе разработен от служебния кабинет на Стефан Янев. От тях 1.844 млрд. лева са от Механизма за възстановяване и устойчивост и 621.7 милиона лева национално съфинансиране, включително 252.8 милиона лева частно.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд са три. Най-голяма подкрепа е предвидена за санирането на частни жилищни сгради – над 1.2 млрд. лв. За обновяването на обществени сгради са заложени над 617 млн лв. Част от тези средства са за обществени сгради, а останалите за бизнес имоти – предприятия и хотели.

Два вида финансиране за частните жилищни сгради

Предвиденият финансов ресурс по Новата програма за енергийна ефективност на жилишния фонд е над 1.227 милиарда лева. По нея сградите са разделени на два типа - с ниска и с по-висока енергийна характеристика. Първите ще получат 100% европейско финансиране, а при вторите е предвидено 15% самоучастие от собствениците. Това стана ясно от обясненията на арх. Георги Коларов, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройство, по време на международна конференция в София на тема: "Енергийна ефективност в многофамилни сгради - моделът "обслужване на едно гише".

Изцяло безвъзмездно финансиране ще получат сградите, които са с енергиен клас E, F, G. Заделеният за тях ресурс е 1.126 милиарда лева.

Сградите с енергиен клас D ще плучат до 85% финансиране. Заложените средства тук са общо 100 млн. лв., като 17.65 млн. лв. от тях ще бъде самоучастието на гражданите. Сумите са без ДДС.

Целта е след реализирането на мерките да се постигне минимален клас на консумация на енергия - B, и в двата случая, е посочено в Плана за възстановяване и развитие.

Съветникът на регионалният министър обясни, че сградите са разделени на два типа, защото заради кризата с Covid-19 има доста финансово затруднени хора, които не могат да си позволят самоучастие. По тази причина за тях се предвижда безвъзмездна помощ. В противен случай има риск от блокиране на програмата, каза арх. Коларов.

За да кандидатства за финансиране, етажната собственост ще трябва да представи съответните технически и архитектурни проучвания, както и тези за енергийна ефективност на сградата. Тези дейности са за сметка на кандидата, като при одобрение на проекта му за финансиране те ще му бъдат възстановени, става ясно от обяснението на схемата в Плана за възстановяване и устойчивост.

Изцяло се покриват разходите по техническото обследване, проектирането, архитектурното заснемане, оценката за енергийна ефективност, инвестиционния проект и авторски надзор, оценка на съответствието и строителен надзор, инвеститорския контрол, изпълнените строително-монтажни работи и професионалното управление на процеса.

За всички дейности ще бъдат определени референтни (максимално допустими) цени, за да не се оскъпи стрителството, какъвто феномен се наблюдаваше в началото на изпълнението на Националната програма за саниране по време на втория мандат на Бойко Борисов.

В момента се разработва и тества модел, известен като SHEERenov. Той се финансира от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020". Основната му цел е да се предоставят интегрирани услуги за обновяване на жилищните сгради на територията на София, а в последствие този модел да се възпроизведе и в други градове.

Обновяването на обществени сгради и предприятия

Освен частни жилищни сгради по плана ще се финансират и мерки за енергийно обновяване на нежилищни сгради. Тук са включени обществените сгради, като театри, музеи, библиотеки, спортни зали, така и производствени сгради и хотели.

Задължително изискване след изпълнение на мерките по този компонент е да се постигнат икономии на енергия от 30%. Това се установява след изготвяне на доклад за одит на енергийната ефективност. Планираният ресурс тук е 617.6 милиона лева.

"Енергийното обновяване на сградния фонд в България вече няма да бъде само лепене на стиропор, а устойчив строителен процес, насочен за постигане, както на европейските цели в областта на екологията и икономиката, така и на по-добри условия на живот на гражданите", обещава арх. Коларов.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли партия на Кирил Петков и Асен Василев и ще гласувате ли за нея?