Близо 450 000 българи ще работят по празниците

Близо 450 000 българи ще работят по празниците

Близо 450 000 българи, или 13% от заетите ще работят в почивните дни около Великден, съобщи Атанаска Тодорова, главен експерт по пазара на труда в КНСБ през БТА.

От Българската стопанска камара посочват, че заетост в празничните дни обикновено има в икономическите дейности, в които в тези периоди имат по-висока натовареност и непрекъсваем режим. Това са в общия случай търговия на дребно, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, транспорт, производства и услуги, които ги обслужват - в т.ч. храни, напитки и пр.

По празниците работят още заетите в здравеопазването, електрическа и топлинна енергия и газообразни горива и ВиК, както и работещите в информационните технологии, чиято работа е свързана с бизнеси извън страната.

От БСК уточниха, че към непрекъсваемия режим на работа влизат: производство на основни метали (металургия); производство на химични продукти; производство и разпространение на електрическа и топлоенергия и газ; търговия с автомобилни горива и смазочни материали (бензиностанции); радио и телевизионна дейност; хуманно здравеопазване.

Тази година почивните дни ще са 5. Както всяка година не се работи в дните от Разпети петък до понеделника след Великден. Поради съвпадението на деня на труда – 1 май, с Велика събота има и допълнителен почивен ден – вторник, 4 май.

За труд на официални празници, каквито са дните от 30 април до 3 май, се заплаща минимум двойна надница. За работа на неприсъствения 4 май обаче трудът се заплаща с увеличение, само ако се явява извънреден, като увеличението e 75%.

За да са сигурни, че ще си получат заработеното по празниците, служителите не трябва да разчитат на устна уговорка с шефа. Работниците трябва да имат писмен документ, от който да е ясно, че те на този ден ще работят – график при сумирано отчитане на работното време, заповед при възлагане на извънреден труд.

Споделяне

Още от Бизнес