Близо 80% от водата у нас отива за енергетиката

Загубите в общественото снабдяване са над 56 на сто

От пресните води на България над 78 на сто се използват за охлаждане в енергетиката, 7 процента се доставят на домакинствата, 6% отиват за напояване, а останалите – за други нужди.

Загубата при общественото водоснабядване възлизат на 56.7 на сто, нефактурираните количества вода са над 4 процента, до бита достигат 28 процента от черпените от водоизточниците количества, а 11 процента – до останалите водоизточници. Това сочи инфографика на Националния статистически институт по случай Световния ден на водата 22 март, базирана на данни за 2017 г.

Тя разкрива, че средното потребление на вода е нас е 99 литра на час дневно като най-пестеливи са жителите на областите Добрич, Смолян, Кърджали, Хасково, Сливен, Търговище, Шумен и Разград. Те ползват между 68 и 84 литра на час дневно. Най-разточителни с консумация от 99 до 126 литра на час дневно са живеещите н областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Враца, Русе, Бургас.

Според статистиката над 63 процента от населението е обхванато от обществена канализация с пречиствателни станции за отпадни води, 12.6 на сто има канализация, но отпадните води не се пречистват, а останалите 24% имат собствено отвеждане на отпадните води – тоест дворни ями.

Споделяне

Още от България