Близо двойно се увеличават държавните такси за техническите прегледи

Близо двойно се увеличават държавните такси за техническите прегледи

Държавните такси, които се заплащат при техническите прегледи на автомобилите, се увеличават почти двойно. Това стана ясно в четвъртък при представянето на новата система за регистрация и контрол при извършването на периодичните технически прегледи. На представянето присъства транспортния министър Ивайло Московски.

Прегледите вече ще се записват на камера, а записите ще се съхраняват в нова информационна система на Автомобилната администрация.

Документите, които се издават след техническия преглед са – стикер, който се залепя на предното стъкло на автомобила, малко удостоверение, което се носи от водача за проверка, голямо удостоверение (нов документ), в което са вписани констатациите от прегледа, протокол за извършения преглед.

До момента документите, издавани след прегледа, струваха 3.70 лева. С въвеждането на новата система цената на тези документи е 6.60 лева на преглед. Пунктовете взимат между 30 и 60 лв. за проверка на автомобила.

"С въвеждането от началото на годината на новата система ограничаваме възможността за извършване на фиктивни технически прегледи и гарантираме реалното проверяване на техническата изправност на автомобилите", каза министър Ивайло Московски. Той допълни, че всички пунктове за технически прегледи са оборудвани със система за видеонаблюдение и регистрация.

Инспекторите на Автомобилната администрация имат възможност в реално време да наблюдават работата в пунктовете и при съмнение за нередности да извършват незабавна проверка на място.

Системата дава възможност и за последващ контрол чрез автоматично запазване на три снимки на превозното средство, като техническото лице от пункта има задължението да направи ръчно четвърта снимка с ясно различим регистрационен номер.

Новият подход спестява близо 80% от времето, което беше необходимо за регистрирането на автомобила, и по този начин се премахва излишната административна работа, затрудняваща
техническите пунктове.

Въвеждането на данните за превозните средства и водача, както и резултатите от прегледа става чрез специален скенер, които разчита автоматично данните от документите на гражданите и ги въвежда в системата. Веднъж въведени, данните на автомобила остават в системата.

С промените се персонализира отговорността за качеството на извършените прегледи. Всеки от техниците в пункта има индивидуален печат, с който идентифицира коя част от проверката е извършил и носи отговорност за своите действия. Предвидени са по-високи санкции, включително и имуществени и лишаване от правото на технически прегледи при извършен фиктивен преглед.

Въвежда се и ясно разделяне на видовете технически неизправности на незначителни, значителни и опасни. В първия случай на водача се издават всички документи, във втория пунктът не издава стикер и малко удостоверение, а определя срок за отстраняване на нередностите. В последния случай автомобилът се репатрира до място за ремонт или се поправя на място, ако е възможно, но не се допуска да се движи по пътищата.

Споделяне

Още от Бизнес