Брюксел въвежда задължителна екооценка за шистовите проекти

Европейският парламент предложи проучването и добивът чрез хидравлично разбиване на неконвенционални въглеводороди да подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). Това ще стане с приемането на изменението на съществуващото законодателство на ЕС, съобщиха от Европарламента в сряда. Предлагат се също така мерки за борба с конфликтa на интереси, както и гаранции, че обществеността е информирана и консултирана предварително за последиците от шистовите проекти.

"Изменихме това ключовото законодателство с цел привеждането му в съответствие с новите приоритети на Европа, като опазване на почвите, устойчиво използването на ресурси и опазване на биологичното разнообразие. Хидравличното разбиване предизвиква безпокойство. Ние определихме ясни критерии за избягване на конфликт на интереси и за участие на гражданите“, заяви докладчикът Андреа Дзанони (АЛДЕ, Италия), който получи мандат да преговаря с министрите на ЕС.

Действащото сега законодателство обхваща газовите проекти, които извличат най-малко 500 хил. куб. м дневно. Много проекти за добив на шистов газ обаче са с по-малък обем, поради процеса на хидравлично разбиване, и следователно не са обект на оценка на въздействието. Евродепутатите обаче смятат, че ОВОС трябва да има за всички извършвани чрез хидрофракинг проучвания и експлоатации на неконвенционални въглеводороди като шистов газ и нефтоносен шист, светилен газ и др., независимо от количеството добивана суровина.

Предложението включва и мерки, насочени към борбата с конфликта на интереси. между предприемачите и специалистите извършващи проучванията. В измененията се казва, че експертите трябва да притежават необходимата квалификация, опит и технически умения. Те трябва да могат да работят по научно обективен начин, независимо от предприемачите и дори публичните органи, се казва в текста.

Депутатите предвиждат още гаранции, че обществеността ще е информирана и консултирана в съответствие с Конвенцията от Орхус.

Споделяне

Още от Европа

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?