БСК е против служителите да са първи в списъка на кредиторите при фалит на фирма

Българската стопанска камара (БСК) не намира за целесъобразна проектопромяната в Търговския закон, предлагана от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), според която от четвърти в списъка на кредиторите на фалирали предприятия служителите отиват на първо място.

Предложението бе лансирано от социалния министър Тотю Младенов и бе повлияно от социалното напрежение по места, където работниците от месеци не получават заплатите си заради проблеми на работодателите им.

"Неизплащането или забавянето на трудовите възнаграждения на работниците и служители в повечето случаи се дължи не на виновно поведение на работодателя, а на обективни причини, често независещи от него (невъзстановен данъчен кредит по ДДС, запориране на сметки от данъчната администрация като обезпечение в хода на данъчни проверки, без издаден акт, оспорен и отпаднал при последващо решение на съда, забавени плащания по линия на продажбите и т.н.)", се казва в разпространено от камарата съобщение.

От организацията напомнят, че вземанията по трудови правоотношения са защитени от създадения към НОИ специален фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

"Предназначението на фонда е да осигури защита на вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудовите им правоотношения, когато спрямо техните работодатели е открито производство по несъстоятелност. По силата на този закон, работодателите са задължени да внасят определени месечни вноски във фонда за работещите при тях по трудово правоотношение работници и служители. Вноската за фонда е за сметка на работодателя и се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване", напомнят още от БСК.

"Отреждането на първо място на работниците в списъка на кредиторите при несъстоятелност преди обезпечените вземания обезсмисля правните институти на залога, ипотеката, запора и възбраната, като инструменти, осигуряващи сигурността на търговския оборот и кредитирането", смятат в камарата.

"Липсата на правна сигурност, на предвидимост в търговските отношения, както и блокирането на кредитната дейност на банките ще има изключително негативни последици за икономиката, в това число и за трудовата заетост", се казва още в съобщението.

Според БСК "предложението не допринася съществено и за реално събиране от работниците на дължимите им възнаграждения. Производството по несъстоятелност е изключително сложна и бавна процедура, която не би могла да бъде водена от работник без адвокатска защита, а това означава и допълнителни разходи в продължителен период от време".

Споделяне

Още от Бизнес