Булбанк ще отпуска кредити за енергийна ефективност по линия на ЕБВР

В четвъртък Булбанк подписа договор за кредитна линия от 7.5 млн. евро, част от програмата за енергийна ефективност на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР). По тази кредитна линия Булбанк ще отпуска заеми на български частни фирми за подобряване на енергийната им ефективност, съобщиха от финансовата институция.

Фирмите ще могат да кандидатстват за кредити до 2 млн.евро за модернизиране на съществуващи мощности или за строеж на малки съоръжения, които използват възобновяеми източници на енергия. Кредитите ще се отпускат за максимален срок от 6 години. Предвидена е и допълнителна субсидия при успешно приключване от 7.5% от главницата при проекти за подобряване на енергийната ефективност и 20% от главницата при строеж на мощности, които използват възобновяеми източници на енергия.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: