България остава под евронаблюдение заради безработицата и слабите външни позиции

България остава под наблюдението на Европейската комисия по процедурата за прекомерните дисбаланси по макроикономически показатели. Продължаващият ръст на безработицата, бедността и социалното изключване и слабите външни позиции продължават да са проблем пред устойчивия растеж на страната ни. Това стана ясно при представянето на годишния обзор за растежа на Европейския съюз, чието най-голямо предизвикателство е как да се запази посоката на възстановяване от кризата.

България остава под наблюдение заедно с още 15 страни, като през пролетта на 2014 г. ще е ясно кои от тях ще излязат от процедурата. Освен нашата страна, в "черния списък" са оставени Испания, Словения, Франция, Италия, Унгария, Белгия, Дания, Малта, Холандия, Финландия, Швеция, Великобритания, Германия, Люксембург и най-новият член на ЕС Хърватия.

През април Европейската комисия отчете, че България има макроикономически дисбаланси по отношение на задлъжнялостта на частния сектор, развитието на външната позиция на страната, конкурентоспособността и пазара на труда. Публикуваният в сряда анализ показва прекрачване на два прага - нетната инвестиционна позиция като процент от БВП и безработицата.

Страната ни е отбелязала напредък по отношение на текущата си сметка, имайки предвид демонстрираните в предходни години големи дефицити и неустойчиво развитие. Намаляването на дефицита по текущата сметка има нецикличен характер и е имало малко влияние върху икономическата активност. Нетната международна инвестиционна позиция остава негативна - над 50% от БВП, но външният дълг намалява, отбелязва ЕК. Положителна тенденция се забелязва и по отношение на търговията, където страната ни е увеличила своите пазарни дялове в световната търговия.

Подобряват се индикаторите за конкурентоспособността на цените и разходите, като подкрепят ръста на износа. Разходите за единица труд, които бяха проблем, вече са приведени в съответствие със стойностите от 2012 г., базирани на по-ниския ръст на работните заплати и на устойчивия ръст в производителността.

Остава обаче прекомерната задлъжнялост на българските фирми, която е по-висока в сравнение с тази в други страни.

Кредитната активност остава свита, като оказва влияние върху бавния темп на икономическо възстановяване.

Най-проблемен остава пазарът на труда, като броят на безработните продължава да се увеличава. Стараната ни е на челно място в ЕС по младежка безработица. Бедността и социалното изключване също се увеличават през последните години.

Еврокомисията препоръчва на страната ни да разгледа по-задълбочено устойчивостта на дисбалансите и да работи в посока тяхното намаляване.

Изненадата в годишния доклад за растежа на ЕК е включването на богатите Германия и Люксембург в процедурата под наблюдение. Брюксел критикува Германия заради зависимостта ѝ от износа, който стимулира икономическия растеж на страната, в ущърб на по-слабите ѝ европейски партньори.

"Това е повратен момент за европейската икономика. Усърдната работа на ЕС започва да се отплаща, а растежът бавно започва да се връща. Годишният обзор на растежа за 2014 ни посочва къде трябва да проявим дързост, за да се справим с реформите, необходими за постигането на трайно възстановяване и създаване на нови работни места“, заяви председателят на Еврокомисията Жозе Мануел Барозу.

През следващия семестър ЕК ще се фокусира върху пет основни приоритета – стремеж към диференцирана, благоприятстваща растежа фискална консолидация, възстановяване на банковото кредитиране за икономиката, насърчаване на растежа и конкурентоспособността, справянето с безработицата и социалните последици от кризата и модернизиране на публичната администрация.

Споделяне

Още от Европа

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?