България първенец по работа "на черно" в ЕС

България първенец по работа "на черно" в ЕС

В България работата "на черно" формира 35 на сто от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната и се нареждаме на първо място сред страните от ЕС по този показател. В Италия, Испания и Португалия нелегалният пазар на труда дава 20 на сто, докато в останалите страни от Южна и Източна Европа около 10 процента от хората признават, че получават пари на ръка. В повечето континентални страни, Обединеното кралство и Ирландия недеклариран труд полагат около 3 на сто от работещите.

Средно за Европа процентът е пет на сто, сочи проучване на Евробарометър, представено от Европейската комисия в сряда по повод предстоящите нови мерки срещу работата в сивата икономика.

Недекларираният труд се среща основно сред студентите, безработните и самостоятелно заетите лица, като се наблюдава най-често в секторите на строителството и домашните услуги. Хората, които смятат, че рискът да бъдат разкрити е малък, са по-склонни да започнат нелегално работа, сочат данните на доклада.

Работата "на черно" се разраства и представлява проблем в Европа, ограничавайки възможностите за по-голям икономически растеж и повече и по-добри работни места. Това  изпразва социално-осигурителните фондове на страните-членки, води до дъмпинг на пазара на труда и изкривява  нормалната конкуренция в ЕС, посочват проучванията.

"Значителният обем на недекларирана работа в източноевропейските страни се дължи на съчетание на фактори като високо трудово облагане при сравнително ниски трудови възнаграждения и несправедливи в някои случаи данъчни системи", посочи еврокомисарят по заетостта Владимир Шпидла.

Според проучването на Евробарометър в повечето страни хората предпочитат да им се плаща на ръка заради високите данъци, стигащи до 40 на сто върху доходите. При извънредния труд облагането е още по-високо.

В някои страни от ЕС прилагането на преходни разпоредби, отнасящи се към работници от новите държави-членки, накара много хора да  прибягнат до недеклариран труд, посочи още Шпилда.  

За справяне с проблема с плащането на ръка, ЕК предлага да се намали още облагането на труда и старите членки на Евросъюза да преразгледат преходните периоди за затварянето на трудовите си пазари. Брюксел смята, че за решаване на проблема трябва да си сътрудничат трудовите инспекции на страните за засилване на вътрешния и трансграничен контрол   върху трудовия пазар.

Мерките ще бъдат обсъдени на предстоящо заседание на 6 декември и от ЕК очакват тогава да се състои политическият дебат за борбата с недекларирания труд по по-ефективен начин, се посочва в съобщение на ЕК.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?