Булгартабак подписа продажбата на Първомай БТ

Подписан е договорът за продажбата на дела на Булгартабак холдинг в тютюнопреработвателното дружество "Първомай-БТ" АД, съобщиха от пресцентъра на холдинга.

ЕТ "Заара-Янчо Иванов" е новият собственик на 85,68% от капитала на дружеството. Купувачът бе класиран на първо място в конкурса, договорената покупна цена е 390 000 лева. Половината от сумата е платена в деня на парафирането на договора - петък. Останалите 50% са дължими в 14 -дневен срок.

Прехвърлянето на акциите ще бъде извършено чрез блокова сделка на БФБ, след пълното изплащане на цената. Купувачът се задължава да погаси или уреди всички просрочени задължения на дружеството в срок от 3 месеца от придобиването на акциите. Към 30.09.2004г. краткосрочните задължения на "Първомай-БТ" АД са в размер на 730 хил. лв. Общо поетите задължения са в размер на 1 189 хил. лева.

В следващите три години купувачът няма право да променя предмета на дейност на дружеството и да прекратява дейността му.

ЕТ "Заара-Янчо Иванов" поема всички социални задължения, съобразно колективния трудов договор, действащ в "Първомай БТ". Купувачът ще се отчита на "Булгартабак Холдинг" АД за изпълнението на задълженията по договора в срок от три години след неговото подписване.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?