БВП отбелязва ръст от 4,8% през 2002 година

По предварителни данни БВП бележи ръст от 4,8% през 2002 година спрямо 2001 година, показват данните на НСИ. БВП за 2002 година достига 32323,7 милиона лева, а на човек от населението се падат 4108 лева. Това съобщи началникът на отдел "Национални сметки" към Националния статистически институт Юлия Антонова.

Ръст от 3,4% бележи БВП през четвъртото тримесечие на 2002 година спрямо същия период на предходната година. По предварителни данни БВП през този период възлиза на 8 678,6 милиона лева по текущи цени. На човек от населението се пада 1 103 лева от стойностния обем на показателя.

В отрасловата структура на икономиката нараства относителният дял на добавената стойност, реализирана в сферата на услугите - от 60,7 на сто през последните три месеца на 2001 година на 64,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2002 година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял от 27,7 на сто на 25,9 на сто. С 1,8 на сто намалява относителният дял на аграрния сектор, показват статистическите данни. За индивидуалното потребление на населението се изразходва 81,5 на сто от произведения БВП, което е с 3,9 процента повече от съответния период на 2001 година.

Реалното увеличение на инвестициите с 14,7 на сто определя нарастващ относителен дял на тази категория до нива 22,7 на сто от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. За четвъртото тримесечие на 2002 година обемът на външнотърговския стокообмен е нараснал с 12,9 на сто. Износът се е увеличил с 9,3 на сто, а вносът с 10,3 на сто спрямо последното тримесечие на 2001 година.

По БТА

Още от Бизнес