Бюджетът на МС за първото полугодие не е отговорил на целите си

Бюджетът на Министерския съвет за 2009 г., изготвен в програмен формат, не показва връзката между очаквани резултати и вложени средства и не дава възможност да се измерат постигнатите резултати. Това е един от резултатите от одита на Сметната палата, извършен върху бюджета на Министерския съвет за периода от началото на тази година до 31 юли, тоест за периода до встъпването в правомощия на новото правителство. Одитът бе предаден от палатата на Народното събрание.

Възлагането на проверката бе едно от първите решения на 41-ото народно събрание. То поиска да бъдат одитирани една политика с две програми към нея и отделно още две програми на Министерския съвет - политика ”Определяне на националните приоритети и координация на политиките”, програма "Национален компенсационен жилищен фонд” и програма "Администрация”.

За първи път бюджетът на Министерския съвет за тази година е бил изработен по принципа на програмния бюджет – тоест първо се залагат програмите и целите, а след това се определят средствата.

Според Сметната палата може би поради липсата на опит в програмното бюджетиране резултатите не са обвързани със средствата. Не е била осъществяна управленска отговорност и контрол над разходването на средствата.

По отношение на компенсационния жилищен фонд констатациите са, че не са били актуализирани наемите, във ведомствените жилища са живели лица, които вече не са били на работа в МС.

От предоставените за нуждите на правителствената администрация 61 апартамента в края на мандата на предишното правителство премиерът Сергей Станишев е поискал 22 от тях да бъдат прехвърлени за управление на областните администрации.

Споделяне

Още от Бизнес