Бюджетът отчита излишък от 937 хиляди лева за 2003 година

За първи път от пет години насам бюджетната година приключва с излишък, съобщава министерството на финансите. Според данните през миналата година към 31 декември консолидирания бюджет е на плюс 937 300 лв.

Бившият заместник-министър на финансите Красимир Катев определя пред "Дневник" това постижение като голям успех. Според него този резултат ще ускори подписването на предпазно споразумение с Международния валутен фонд.

Към края на 2003 г. по програмата се отчитат приходи на стойност 14 072 034 600 лева и разходи за 14 071 097 400 лева. Данъчните приходи за периода са 11 132 260 600 лева, а неданъчните - 2 627 529 800 лева.

По републиканския бюджет се отчита дефицит в размер на 110 599 500 лева. Приходите в него към края на отчетната година възлизат на 8 441 628 200 лева, а разходите - на 8 552 227 600 лева.

Към 31 декември 2003 г. общините отчитат излишък от 5 482 600 лева, при приходи от 1 390 181 000 лева, разходи в размер на 2 179 714 800 лева и предоставени нетни трансфери от 795 016 400 лева.

Според анализатора от Института за пазарна икономика Георги Ангелов даннитеи показват, че правителството е преразпределило 40% от БВП. Пред "Дневник" той припомня, че НДСВ е обещало в предизборната кампания да намали този процент до 35%, а не да го увеличава. По думите му високитеи приходи могат да позволят двойно намаляване на данъците върху печалбата и доходите, което би стимулирало икономиката.

Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии е впечатлен от напрпавените през декември бюджетни разходи за около 2 млрд.лв. Пред "Дневник"той прогнозира, че тези разходи могат да се отразят на инфлацията.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: