Бюджетът се променя с 880 млн. заради министерски разходи и европроекти

Непредвидените харчове надхвърлят с 50 млн. лева преизпълнението на приходите

Бюджетът се променя с 880 млн. заради министерски разходи и европроекти

Актуализация на бюджета с над 880 млн. лева за покриването на непредвидените разходи за персонал на силовите министерства и някои други ведомства и за финансиране на европейски проекти през Националния фонд и фонд “Земеделие“. Това е заложено в преходните и заключителните разпоредби на проектобюджета за следващата година, който беше публикуван в понеделник заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година.

Предлаганата актуализация надхвърля с 50 млн. лева очакваното по-добро изпълнение на приходите от 832.8 млн. лв, става ясно от актуализираната бюджетна прогноза.

387.8 млн. лева ще отидат допълнително по бюджетите на няколко министерства, за да бъдат посрещнати непредвидени разходи за персонал, основно изплащане на обезщетения.

Силовите ведомства отново първенци по непредвидени разходи

Най-много средства – 180 млн. лева, ще бъдат дадени на МВР, от които 120 млн. лева са за персонал и 60 млн. лева за издръжка. Предвижда се увеличение на средствата за заплати и осигурителни вноски в размер до 80 млн. лв., в това число за плащане на извънреден труд при провеждане на специализираните полицейски операции за овладяване на миграционния натиск и на дейностите, свързани с опазване на обществения ред и обезпечаване сигурността на гражданите на територията на страната, увеличените възнаграждения на персонала и дължимите осигурителни вноски, свързани с новия размер на минималната работна заплата за страната. Освен това се предвиждат и 40 млн. лева за изплащане на обезщетения на пенсионирани служители.

В началото на октомври вътрешният министър Румяна Бъчварова поиска за изплащането на обезщетения актуализация на бюджета от 21 млн. лева, но финансовият министър Владислав Горанов обяви, че няма да отпусне парите заради непроведените реформи във ведомството. После пък се закани да реформира министерството през бюджета за 2016 г. Сега обаче се отпускат двойно повече средства, тъй като се смята, че до края на годината разходите по това перо ще набъбнат.

Общо необходимите допълнителни разходи за издръжка на МВР са 60 млн. лв., от тях 40 млн. лв. са задължения към доставчици на ток и топлоенергия, горива и смазочни материали, вода, телекомуникационни и пощенски услуги, експертизи, консултантски услуги и др.

Министерството на отбраната ще получи допълнително 57.2 млн. лева, от които 48 млн. лева са за персонал и 9.2 млн. лева за издръжка. Освен за заплати и обезщетение ведомството се нуждае от допълнителни средства за резервни части и оборудване на военна техника.

За Министерството на правосъдието са предвидени допълнителни 19.2 млн. лева за заплати и обезщетения на служителите, заети с охрана на съдебната власт.

Здравното министерство ще получи за обезщетения на съкратени служители 2 млн. лева, Министерството на земеделието – 4 млн. лева, Министерството на транспорта – 1.4 млн. лева.

Националната служба за охрана (НСО) ще получи 3.2 млн. лева, също за заплати и обезщетения.

110.8 млн. лева са предвидени допълнително за държавен фонд “Земеделие“. 83 млн. лв. отиват за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони. 27 млн. лв. са за пълното изплащане на преходна национална помощ за сектор “Животновъдство“ и 800 хил. лева са за обезщетения на съкратени служители.

100 хил. са допълнителните разходи, свързани със смяната на администрацията на омбудсмана.

Близо половин милиард за държавно финансиране на европроекти

Други 494.7 млн. лева отиват за увеличение на държавния трансфер за финансиране на европроекти от Фонд “Земеделие“ и Националния фонд към Министерството на финансите за а се компенсират по-малкото европейски средства.

Фонд “Земеделие“ ще получи допълнително 370.7 млн. лева. В мотивите се посочва, че “средствата са необходими за префинансиране на разходи по европейските програми и фондове, както и за допълнително национално съфинансиране“. “Предложението за осигуряване на допълнителни трансфери цели в максимална степен да се подпомогне изпълнението на проектите по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за развитие на сектор “Рибарство” за програмния период 2007-2013 г. с оглед тяхното финализиране до края на 2015 г. Финализирането на проектите при спазване на този срок от една страна няма да доведе до загуба на европейско финансиране, а от друга – няма да наложи ангажирането на допълнителен национален ресурс за довършване на проектите през следващите години“, се казва още в мотивите.

Предложен е и допълнителен трансфер от държавния бюджет за Националния фонд в размер на 124 млн. лв., необходим за разплащане на допустими разходи по проекти над бюджета на Оперативна програма “Околна среда“ 2007-2013.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?