Бюджетът за ноември на плюс с 47.4 млн лева

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на месечна база за ноември е положително в размер на 47,4 млн. лв., съобщиха от Министерството на финансите в последния ден на годината.

В съобщението се отбелязва, че в „резултат на решителните действия на правителството за стабилизиране на бюджетната позиция на страната чрез реформи в приходните администрации, мерки за повишаване на събираемостта на приходите и ограничаване на публичните разходи, дефицитът на месечна база бе преодолян до месец септември, а за последните два месеца салдото по консолидирания бюджет е положително”.

Отчетените към края на ноември постъпления представляват 89,2 % от постъпленията за същия период на миналата година.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 498,3 млн. лв. То се формира от отрицателно бюджетно салдо по националния бюджет в размер на 440,9 млн. лв. и отрицателно салдо по европейските средства в размер на 57,4 млн. лв.

Фискалният резерв е 8 096,7 млн. лв.

Споделяне

Още от България