Бюджетът за ремонт на улици по селата е надхвърлен с близо 77 млн. лв.

Бюджетът за ремонт на улици по селата е надхвърлен с близо 77 млн. лв.

Бюджетът за ремонт на улици по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е надхвърлен с близо 77 млн. лв.

Общо 153 проекта за над 174.1 млн. лв. са кандидатствали за финансиране за улична инфраструктура по подмярка 7.2. от ПРСР.

В същото време определеният бюджет по тази подмярка е в размер на 97.79 млн. лв., съобщи Държавен фонд "Земеделие".

Съгласно условията за кандидатстване, когато размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ на всички подадени проектни предложения за процедурата надхвърля разполагаемия бюджет, се извършва тяхната предварителна оценка, т.нар. ранкиране.

Оценителната комисия ще направи класация на подадените заявления в едномесечен срок. Списъкът с предварителния ранкинг ще бъде публикуван на интернет страницата на фонд "Земеделие". В 14 дневен срок след обявяването му и в случай на несъгласие, кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.

В случай на получени възражения относно класирането и получените оценки по проектите, комисия ще разгледа възраженията и ще се произнесе в срок до 60 дни от подаването на всяко възражение.

Окончателното класиране ще се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА в едномесечен срок от приключване с разглеждането на последното възражение по извършеното предварително класиране на проектите, е посочено в съобщението на ДФЗ.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?