Бюджетът завършва 2019 г. на минус 1.142 млрд. лв.

Бюджетът завършва 2019 г.  на минус 1.142 млрд. лв.

След дълги месеци на натрупване на излишък държавният бюджет приключва на червено с
с 1.1426 млрд. лв. или 0.96 % от прогнозния БВП, сочат данните на финансовото министерство към 31 декември 2019 г. Причината са отрицателното салдо е покупката на хеликоптерите F-16, за които страната ни плати накуп авансово 1.2 млрд. долара, което не бяха предвидени в бюджета.

От ведомството допълват, че Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2020-2023 предвижда бюджетното салдо да бъде балансирано и да остане на това равнище в този период.

Приходите в бюджета през миналата година са нараснали с 4.245 млрд. лв. до общо 43.8961 млрд. лв., което е 100.1 % спрямо разчетите. Ръст се отчита при данъчните и неданъчните приходи и при постъпленията от еврофондовете.

От данъци и осигуровки са влезли с 3 млрд. лв. повече в хазната. Изхарчени от правителството през 2019 г. са били 45.0387 млрд. лв., което е 97.3 % от годишния разчет. За сравнение през 2018 г. тези разходи са били 39.5157 млрд. лв. Страната ни е внесла в бюджета на ЕС 1.1931 млрд. лв.

От финансовото министерство отчитат още в публикувания си в петък месечен обзор на икономиката забавяне на ръста на икономиката през трето тримесечие на 2019 г. до 3.1 на сто на годишна база, при ръст на БВП от 3.8 на сто през второто тримесечие. Данните обаче са към 17 декември 2019 година.

Нарастването на частното потребление през третото тримесечие се забавя, в съответствие с по-ниското увеличение на компенсациите на един нает, докато публичното потребление се повиши значително, пише още в анализа.

Износът през третото тримесечие се е върнало към растеж, повишавайки се с 1.8 на сто. Брутната добавена стойност (БДС) на произведените стоки и услуги се увеличила в разглеждания период с 3.1 на сто на годишна база, като с най-голям принос са били промишлеността и операциите с недвижими имоти.

Инфлацията за ноември спрямо съответния месец на предходната година е била 2.2 на сто, при 1.6 на сто през октомври. Повишението в цените на услугите и на неенергийните промишлени стоки е била съответно 2.5 и 0.4 на сто на годишна база, като се ускори с 0.1 пр.п. спрямо октомври. Инфлацията при преработените храни за ноември е била 4.5 на сто на годишна база, ускорявайки се с 0.4 процентни пункта, отчита МФ.

Външната дългова позиция на страната се е подобрила през септември спрямо година по-рано. Брутният дълг се е понижил до 56.4 на сто от прогнозния БВП, а нетният е достигнал минус 4.1 на сто, което показва превишение на брутните външни активи над чуждестранните пасиви, пише в обзора.

Кредитите за частния сектор продължават да се увеличават през октомври, нараствайки със 7.3 на сто на годишна база при 7.1 на сто месец по-рано. При нефинансовите предприятия, както и при домакинствата, е отчетен по-висок растеж на кредитите, докато лошите и преструктурирани кредити намаляват с по-голям темп.

Растежът на жилищните кредити през октомври е 14.1 на сто на годишна база при 13.6 на сто през септември. Темпът на нарастване на потребителските кредити през октомври е близък до този от предходния месец - 10.8 на сто на годишна база, отчита ведомството.

Споделяне

Още от Бизнес